Ensomhed og isolation blandt de allermest udsatte i dagens Danmark er på et hidtil uset niveau, og flere steder – heriblandt i Odense – oplever Kirkens Korshær, at mange falder med ned i isolationsdybet.

Hos Kirkens Korshær i Odense oplever man, at ensomhed og isolation fylder mere og mere i hverdagen hos brugerne. Tendensen er desværre national. I begyndelsen af 2018 kom det frem, at omkring én ud af 16 danskere føler sig ensomme. Det er en voldsom stigning i forhold til de seneste par år. Tal fra ‘Den Nationale Sundhedsprofil’ viser, at antallet af ensomme danskere er steget med over 10 procent fra 2016 til 2017.

– Overordnet set er grundvilkåret for de fleste af vores socialt udsatte brugere, at man mangler et netværk. Der er rigtig mange, som ingen venner har. Det vi ser meget på vores varmestuer – f.eks. til vores fællesspisnings-arrangementer – er, at flere kommer under påskud af, at de har brug for noget mad. Men det, der ligger nedenunder er, at de kommer for at mødes med andre mennesker. Og de har brug for at blive mødt med et smil og respekt fra andre. De fleste af vores brugere har et sted at bo. Men der hvor man lever, der lever man meget alene. Man har ikke en social omgangskreds, så den sociale kontakt, man har med andre mennesker, den foregår på varmestuerne, siger Kaj Skjølstrup, der er Korshærsleder for Kirkens Korshær i Odense.

Selvom ensomhed og isolation i sig selv ikke er en sygdom, så er det ifølge Kaj Skjølstrup noget, der i den grad skal tages alvorligt. Det kan nemlig ofte resultere i et misbrug eller en psykisk lidelse – særligt blandt de mest udsatte grupper i samfundet, der ikke har en ressourcestærk familie eller omgangskreds at støtte sig til.

Foto: Massimo Fiorentino