For at skabe arbejdsrum til letbanens sporarbejde er det enkelte steder i byen nødvendigt at ensrette vejstrækninger i en periode. Den første store af disse sker fra mandag 10. december på Middelfartvej, hvor der frem til foråret vil være en mindre omkørsel for vestgående trafik. Der er fortsat adgang til Hauges Plads.

På letbanens 14,4 kilometer lange strækning er sporarbejdet efterhånden ved at være i gang flere steder. Letbanesporet fylder samlet otte meter i bredden, men for at der er plads til at lægge skinner og sætte kantsten har entreprenøren brug for at kunne arbejde på et bredere arbejdsområde.

Det betyder at trafikanterne skal deles om den resterende plads. Enkelte steder er pladsen så trang, at det er nødvendigt at ensrette en vejstrækning i en periode.

Én af de mest indgribende af disse ensretninger sker på Middelfartvej fra mandag 10. december og frem til foråret 2019. Her bliver Middelfartvej ensrettet mod øst (i retning ind mod byen) på strækningen mellem Stadionvej og Christmas Møllers Vej.

Denne løsning, som er vedtaget af Odense Byråds By- og Kulturudvalg, gør det blandt andet muligt for Odense Letbane og entreprenøren på sporarbejdet, COMSA, at udføre en teknisk udfordrende del af sporarbejdet, når letbanesporet skal svinge mellem Middelfartvej og Stadionvej.

Under ensretningen på Middelfartvej er der skiltet for omkørsel for den vestgående trafik via Christmas Møllers Vej og Stadionvej.

Selvom vejen er ensrettet ind mod byen, kan beboere på nordsiden af Middelfartvej forsat komme til deres bolig – ligesom der bliver lavet en indkørsel til P-pladsen på den nordlige side af Hauges Plads.

Middelfartvej er ikke den eneste vej, som det er nødvendigt at ensrette i en periode for at færdiggøre letbanens sporarbejdet. Den tilstødende Stadionvej er for eksempel også netop blevet ensrettet mod syd – og vil være det frem til foråret 2019.

Selve sporarbejdet består af forskellige delelementer. Først graver entreprenøren ud til teknik og fundament under skinnerne. Så følger sporets støbearbejde, hvor skinnerne også bliver støbt oven på betonfundamentet, opsætning af kørestrømsmaster og -ledninger, anlæg af tekniske installationer, opbygning af stationer og afsluttende belægning omkring sporet.

Når letbanesporet er færdigbygget, vil der følge en periode med forskellige testkørsler og prøvedrift inden åbningen af Odense Letbane, forventet i slutningen af 2020.