På grund af letbanens sporarbejde er det – i lighed med tidligere – nødvendigt at ensrette en stor del af Vestre Stationsvej frem til midten af maj. Ensretningen træder i kraft tirsdag den 15. januar.

I løbet af de sidste måneder er arbejdet med at anlægge letbanens spor begyndt flere steder i byen, og nu er tiden kommet til Vestre Stationsvej. Her skal der over de kommende måneder anlægges skinner, bygges stationer, sættes master til køreledninger op og så videre.

I den forbindelse bliver en stor del af Vestre Stationsvej, strækningen mellem Vesterbro og Fjordsgade, ensrettet i en periode. Det er nødvendigt at ensrette vejen, fordi letbanens sporentreprenør, COMSA, skal bruge en del af vejarealet til arbejdsareal.

Afspærringen begynder at blive sat op fra mandag 14. januar. Ensretningen træder dog først i kraft dagen efter, tirsdag 15. januar. Det er forventet, at ensretningen vil vare cirka frem til midten af maj.

Ensretningen vil være mod øst i retning mod centrum.

Det betyder, at bilister, der skal mod vest på Vestre Stationsvej, skal ud på en omkørsel. Det foregår via Fjordsgade, Rugårdsvej og Grønløkkevej – i lighed med da det senest var nødvendigt at ensrette Vestre Stationsvej i forbindelse med letbanearbejdet i foråret 2018.

Cyklister kan derimod fortsat cykle i begge retninger på Vestre Stationsvej.

Sporarbejdet får også betydning for nogle af sidegaderne. Beboerne på Vestre Stationsvej vil forsat have adgang til deres indkørsler, men Krudthusgade og den sydlige del af Store Glasvej bliver spærret ud mod Vestre Stationsvej, mens arbejdet står på.

Der kommer ligeledes nogle restriktioner omkring Vindegade – læs mere om disse og find nye veje på www.odenserundt.dk