De små og mellemstore erhvervsdrivende i Odense midtby får nu en økonomisk håndsrækning fra Facebook Odense Data Center, der sammen med Odense Cityforening støtter de små og mellemstore erhvervsdrivende i bymidten med 3,5 millioner kroner til innovative projekter. De erhvervsdrivende skal ansøge i løbet af de næste to uger.

Midt i genåbningen af samfundet får de små og mellemstore erhvervsdrivende i Odenses bymidte nu en økonomisk håndsrækning. Således har Facebook Odense Data Center besluttet at donere 3,5 millioner kroner til Odense Cityforening, som kan støtte de af midtbyens butikker, caféer, restauranter og andre små erhvervsdrivende, der tænker innovativt i forsøget på at klare sig igennem coronakrisen.

Odense City, foto: Odense Data Center

De erhvervsdrivende kan fra i dag og frem til torsdag 28. maj ansøge om donationerne gennem Odense Cityforening. Herefter vil en komité udvælge, hvem der skal modtage en økonomisk håndsrækning.

“Det er en helt enestående aftale, som vi er virkelig taknemmelige for,” siger citydirektør Peter Bøgholm og tilføjer:

“Coronakrisen har selvfølgelig gjort ekstremt ondt på midtbyens små og mellemstore erhvervsdrivende. Heldigvis har der fra odenseanernes side været en fantastisk opbakning til de butikker, der har holdt åbent og til restauranternes forskellige initiativer. Jeg har i det hele taget oplevet enormt mange kreative og innovative tiltag for stadig at kunne tiltrække kunderne og bidrage til liv i byen. Nu glæder vi os i Cityforeningen til sammen med Facebook at belønne en masse af de mest innovative projekter, som enten er på tegnebrættet eller allerede er igangsat, og derved give en tiltrængt håndsrækning til midtbyens små erhvervsdrivende.”

De små erhvervsdrivende er motoren

Facebook tog første spadestik til deres datacenter i Odense tilbage i 2017, og filosofien har lige siden været, at man ønsker at bidrage positivt til det lokalområde, man har aktiviteter i. Ambitionen er at investere på den lange bane i et bæredygtigt Odense, og her udgør byens små og mellemstore erhvervsdrivende en vigtig motor.

“Coronakrisen har påvirket Odense midtby og de små erhvervsdrivende, og derfor ser vi det som et oplagt sted at hjælpe. De små og mellemstore erhvervsdrivende er vigtige for et lokalområdes langsigtede økonomiske stabilitet, og de er på mange måder motoren til at få gang i byen igen, og derfor vil vi gerne sammen med Odense Cityforening støtte en masse af de initiativer, som er med til at skubbe byen i gang efter coronakrisen,” siger Carsten Sørensen, der er Site Manager på Facebook Odense Data Center.

Donationerne kan søges af små og mellemstore, private og lokalt forankrede virksomheder med en årlig omsætning på op til 20 millioner kr., og der kan søges til nye eller igangværende initiativer, der er sat i værk for at styrke virksomheden under coronakrisen. Donationerne er opdelt i tre størrelsesordener – 25.000 kr., 35.000 kr. og 50.000 kr. – og uddeles efter omsætningen hos den enkelte ansøger. Det kræver ikke medlemskab af Cityforeningen for at kunne søge.

En del af donationen vil blive brugt til at betale for alle Cityforeningens medlemmers kontingent i indeværende kvartal. På den måde får alle lidt ud af donationen – ikke kun dem, der bliver udvalgt.

“På byens vegne er jeg virkelig glad for den opbakning, som Facebook viser til Odense,” siger Peter Rahbæk Juel, Odenses borgmester, og tilføjer:

“Deres støtte til de små erhvervsdrivende i vores bymidte er et rigtig stærkt rygstød i bestræbelserne på at komme godt igennem coronakrisen og sikre, at vi stadig har en attraktiv bymidte. En økonomisk håndsrækning som den her kan gøre en kæmpe forskel for butikker, restauranter, caféer og andre små erhvervsdrivende i en svær tid.”

Der er ansøgningsfrist torsdag 28. maj, og donationerne bliver uddelt fredag 5. juni. Virksomhederne kan ansøge her: http://city-odense.dk/images/Dokumenter/Ansgningsskema.pdf

For yderligere oplysninger og kontakt til modtagerne, kontakt:
Morten Hopballe, pressekontakt, tlf. 3135 3007, mail mh@kommpress.dk

Fakta: Kriterier for at ansøge

Små og mellemstore private detailhandler, restauranter og cafeer eller lokale franchisetagere beliggende i Odense centrum med en årlig omsætning på op til 20 millioner kr. kan ansøge om tilskud.
Virksomheder med en årlig omsætning mellem 1 til 3 millioner kr. kan søge op til 25.000 kr.
Virksomheder med en årlig omsætning fra 3 til 6 millioner kr. kan søge op til 35.000 kr.
Virksomheder med en årlig omsætning fra 6 til 20 millioner kr. kan søge op til 50.000 kr.
Virksomheden skal være påvirket økonomisk af Covid-19 pandemien.
Virksomheden skal kunne beskrive hvorledes, den ønsker at bruge bevillingen til en ny eller igangværende idé, som kan styrke virksomheden under og efter den igangværende krise.
Der skal sammen med ansøgningen vedhæftes et ideoplæg, forventning til resultat ved gennemførsel samt budget, der indikerer, hvordan en evt. bevilling vil blive brugt.
Der kan IKKE søges støtte til ting, der i forvejen er dækket af hjælpepakker, f.eks. lønkompensation, husleje mm.