De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at den sæsonkorrigerede ledighed i maj 2017 er 5.686 fuldtidspersoner. Det svarer til 6,2 procent af arbejdsstyrken i Odense Kommune. De nye tal betyder, at ledighedsprocenten er faldet fra 6,3 procent i april til 6,2 procent i maj 2017.

For hele landet er ledighedsprocenten i samme periode uændret. Den sæsonkorrigerede ledighedsprocent i hele landet er 4,3 procent i maj 2017.

Odense har fortsat landets 2. højeste ledighedsprocent.

Bemærk at ledighedstallene korrigeres ikke bagudrettet for at sikre sammenlignelige tal.