Borgerne Bestemmer deler 1.000.000 kroner ud, så fem lokalområder i Odense får mulighed for at disponere over 200.000 kroner hver. Pengene skal bruges til at føre idéer og projekter fra områdets borgere ud i livet.

Skibhuskvarteret, Agedrup, Højby, Stige og Lumby – disse fem lokalområder i Odense får mulighed for at disponere over 200.000 kroner hver i 2017. Pengene skal give liv til idéer fra lokalområdets borgere. Det er anden gang, at Skibhuskvarteret er blevet udpeget, mens det er første gang for de resterende fire områder, som selv har søgt om at deltage.

Borgerne Bestemmer har til formål at støtte op om det aktive civilsamfund i Odense, og det foregår som et samarbejde mellem kommune og en lokale arbejdsgruppe, som står for at involvere områdets borgere i processen. I hvert område skal der afholdes et arrangement, hvor lokale borgere byder ind med idéer til projekter, og efterfølgende kan alle borgere i lokalområdet stemme om, hvilke idéer der skal realiseres.

– Vi har haft rigtig gode erfaringer fra de foregående år, og interessen for årets pulje viser bare, at der er virkelig mange aktive og engagerede lokalområder i Odense. Nu bliver det spændende at følge, hvad der kommer til at ske i år. Men jeg er sikker på, at der kommer mange gode idéer på bordet, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

Der har været en overvældende interesse for Borgerne Bestemmer. Center for Civilsamfund, som står for organiseringen af Borgerne Bestemmer, har modtaget over 30 henvendelser, hvilket har resulteret i 16 ansøgninger.

Erfaringerne fra henholdsvis Skibhus, Dalum og Bolbro har vist, at Borgerne Bestemmer i høj grad er en anledning til at skabe lokale fællesskaber og lokalt forankret udvikling. Derfor besluttede økonomiudvalget i Odense Kommune at tilføre yderligere midler til Borgerne Bestemmer, så projektet har 1.000.000 kroner at gøre godt med – til gavn for flere lokalområder.

Aktive og stærke fællesskaber
Pengene betyder, at både Skibhuskvarteret, Agedrup, Højby, Stige og Lumby får mulighed for at føre lokale projekter ud i livet. I Skibhuskvarteret er man allerede i gang med at gennemføre de projekter, som borgerne er gået sammen om efter sidste års afstemningsrunder i august og september, men de fire nye lokalområder skal først i gang nu.

Områderne rummer allerede aktive og stærke fællesskaber, og de er valgt ud fra et meget lovende potentiale for stærke lokale fællesskaber, hvor der kan knyttes bånd på tværs af foreninger, klubber, forældreråd i skoler og institutioner og aktive borgere.

Center for Civilsamfund tilbyder konsulentbistand under processen fra ansøgning, idéudvikling og afstemning, og centret har op til ansøgningsfristen den 3. april arrangeret kaffemøder med potentielle ansøgere for at indgå i dialog og klæde ansøgerne på.

– De mange kaffemøder har givet os et unikt indblik i, hvad der rører sig rundt om i Odense. Det har været spændende at møde alle de ildsjæle, som brænder for at skabe noget liv og udvikle deres lokalområder. Den gode energi skal vi gribe og arbejde videre med, siger chef for Center for Civilsamfund Anna Marie Hangaard Jensen.

Medierne, som ønsker at komme i kontakt med arbejdsgrupperne, kan henvende sig til Center for Civilsamfund.