Stigende besøgstal på Hovedbiblioteket, skriver Odense Kommune i en pressemeddelelse. 74361_10151820513400807_388291041_n

Om end 2015 endnu ikke er omme, står det klart for kommunen, at odenseanerne i stigende grad lægger vejen forbi Hovedbiblioteket. Og denne tendens gælder både for de ubemandede åbningstimer og generelt set over det samlede antal åbne timer. Siden Odense Centralbibliotek introducerede ekstra åbningstimer på Hovedbiblioteket, de såkaldte ubemandede ”gule timer”, den 1. januar 2015 har brugerne stille og roligt taget konceptet mere og mere til sig. Det skal ses i sammenhæng med at det samlede besøgstal i samme periode og generelt er steget.

By- og kulturrådmand Jane Jegind (V) siger, at hun “er glad for, at borgerne i Odense har adgang til så populært et tilbud – især for dem, der ikke nødvendigvis kan besøge biblioteket i den ”almindelige åbningstid”. Med dette tilbud får borgerne mere bibliotek for deres skattekroner”.

Frem til 30. november 2015 har 640.000 brugere besøgt Hovedbiblioteket, og heraf er de 120.000 besøg foretaget i de ”gule timer”, hvor brugerne kan benytte bibliotekets selvbetjeningsløsninger, læse dagens avis eller finde læsning til togturen.

“Det er dejligt at se, at odenseanerne for alvor har fået øjnene op for at benytte Hovedbiblioteket på egen hånd. De gule timer er en god løsning for alle parter, hvor borgerne får yderligere adgang til alt fra studiepladser til dagens aviser, og hvor vi har et ekstra tilbud, der matcher bibliotekets ressourcer”, udtaler bibliotekschef Kent Skov Andreasen og tilføjer: “Denne udvikling håber vi fortsætter i 2016, hvor ombygningen af Hovedbiblioteket til Borgernes Hus går i gang”.