Et nyt sundhedshus i Rebild, en kommende daginstitution i Brøndby og et formidlingshus på Horsens genbrugsplads. De tre kommunale byggeprojekter er blandt i alt 17 udvalgte, som med støtte fra Realdanias COVID-19-pulje skal finde nye løsninger, der kan mindske udledningen af drivhusgasser i byggeriet.

Byggeprojekt i Odense, foto: Realdania

11 af landets kommuner er allerede i fuld gang med at undersøge, hvordan deres kommende anlægsprojekt kan udføres mere bæredygtigt med støtte fra Realdania.

Nu er der sat navn på yderligere 17 kommunale byggeprojekter – i blandt andet Aarhus, Holbæk og Thisted – som på samme måde skal skrue op for de grønne ambitioner.

“Med et suspenderet anlægsloft har mange kommuner benyttet muligheden for at fremrykke og igangsætte flere store byggeprojekter ovenpå coronakrisen. Det giver os en ret unik mulighed for at søge og afprøve nye løsninger i byggeriet, som kan gøre en reel forskel for klimaet og bidrage til at nedbringe udledningen af drivhusgasser. Nu hjælper vi i alt 28 af landets kommuner med at gå i front og finde nye, bæredygtige løsninger i deres byggeprojekter. Løsninger, som forhåbentlig kan inspirere og genbruges – også i landets øvrige kommuner,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.

De udvalgte kommuner modtager støtte ifm Realdanias indsats ‘Sammen om Bæredygtigt Byggeri’, som ovenpå coronakrisen blandt andet skal give kommuner lidt ekstra luft i anlægsbudgetterne på en række af de fremrykkede byggeprojekter, der nu sættes i gang pga. det suspenderede anlægsloft og kickstarten af dansk økonomi. Det er luft, der skal gøre det muligt at prioritere grønne og bæredygtige valg og dermed tænke byggeri og klimamål endnu mere sammen.

Støtte til både rådgivning og realisering
Det næste halve år skal kommunerne sammen med professionelle rådgivere udarbejde hver sin bæredygtighedsanalyse. Den skal pege på, hvor i byggeprojektet de klimamæssigt bedste løsninger ligger gemt. Herefter er det planen, at kommunerne modtager støtte fra Realdanias pulje til også at kunne realisere de grønne tiltag for samlet set 22 mio. kr.

I Sorø Kommune skal en af byens ældre folkeskoler gennemrenoveres. Her er det målet, at skolen bliver den første svanemærket-renoverede skole i Norden. I Randers Kommune skal et kommende byggeri, som både indeholder idrætshal, daginstitution og plejecenter, agere fyrtårnsprojekt og bane vejen for et større bæredygtighedsfokus i kommunens fremtidige byggerier – blandt andet ved at genanvende byggematerialer fra andre nedrevne bygninger. Og i Aalborg Kommune skal et nyt plejecenter blandt andet opføres med en fossilminimeret byggeplads for også at minimere drivhusgasser under selve byggeprocessen.

Kommuner skal lære af hinanden
Senere på året ligger samtlige 28 kommunale bæredygtighedsanalyser klar med konkrete tal på, hvor meget drivhusgasudledning hvert byggeprojekt har sparet ved at vælge mere bæredygtige løsninger.

“Der ligger et enormt klimamæssigt potentiale i at få kommunernes metoder og læringer ud at leve i andre anlægsprojekter. Derfor følger der med vores støtte også en invitation til at indgå i et fælles kompetenceudviklingsforløb, som Realdania faciliterer i samarbejde med Bygherreforeningen. Fordi vi gerne vil bidrage til en mere varig forankring af bæredygtighed som strategisk værktøj og arbejdsgrundlag i kommunerne, som rækker udover de støttede projekter,” siger Nina Kovsted Helk.

De 17 kommunale byggeprojekter.pdf