Flere end 40 nye lærlingepladser i de fynske industrivirksomheder i 2017. Det har uddannelseskoordinator i Fyns Maritime Klynge, Steen Nielsen, skabt i tæt samarbejde med virksomhederne. Resultaterne er så gode, at Den Danske Maritime Fond, som delvist finansierer uddannelseskoordinatoren, har valgt at forlænge projektet i 2018. Målet er at skabe endnu flere praktikpladser og styrke samarbejdet med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og grundskoler, så flere unge får øjnene op for mulighederne i det Blå Fyn og den fynske metalindustri generelt.

Skibsmontører, industriteknikere og smede – alle tre er faggrupper som industrivirksomheder på Fyn og i hele landet har store udfordringer med at rekruttere. Og prognoserne for de kommende år tyder ikke på at det vender foreløbigt. Ifølge tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd vil der på landsplan mangle 17.000 faglærte inden for jern- og metalområdet i 2020, og antallet forventes at stige yderligere frem mod 2025.

Foto: ABW

– Der er et stort behov for at fremtidssikre industriens og den maritime branches adgang til kvalificeret arbejdskraft, hvis Fyn skal fastholde og udvikle sin styrkeposition på området. Virksomhederne er klar over, at de står på en brændende platform, og i mit arbejde oplever jeg stor villighed til at samarbejde om udfordringen og stille praktikpladser til rådighed, siger Steen Nielsen, uddannelseskoordinator i Fyns Maritime Klynge, som er en del af Udvikling Fyn.

En af de virksomheder som arbejder tæt sammen med uddannelseskoordinatoren er værftet FAYARD på Lindø. FAYARD har det seneste år fordoblet antallet af lærlinge, og otte procent af virksomhedens ansatte er i dag lærlinge.

– For os er det en nødvendighed at have lærlinge for at kunne opretholde en medarbejderstab på længere sigt. Vi er dybt afhængige af den specialiserede faglærte arbejdskraft som fx maritime smede og skibsmontører, som vi ikke bare kan hente hjem fra udlandet, så det er absolut nødvendigt, at vi selv bidrager til fødekæden, siger Bjørn Wienigk, Senior Project Manager og uddannelsesansvarlig hos FAYARD. – Men de unge kommer ikke af sig selv, så det er vigtigt, at vi samarbejder om den fælles udfordring, vi virksomheder står overfor, og her spiller Steen en central rolle, fordi han har stor erfaring med, og indsigt i, branchen og uddannelsesinstitutionerne.

Og netop samarbejde er kodeordet for Steen Nielsen, der har en fortid på både Lindø Værftet og Syddansk Erhvervsskole. I netværk som ‘Metalklyngen Fyn’ og ‘Supportteam for industriteknikere’ arbejder han tæt sammen med de fynske industrivirksomheder om en målrettet indsats, der handler om at få synliggjort uddannelses- og karrieremuligheder i metalindustrien og den maritime branche overfor de unge, der skal vælge uddannelsesretning. Fleming Frederiksen, administrerende direktør i Svend Frederiksen Maskinfabrik og formand for Arbejdsgivernes hovedbestyrelse, er medlem i ‘Supportteam for industriteknikere’.

– De gode uddannelsesmuligheder skal formidles til de unge, og det gør vi bedst sammen. Vi er mange virksomheder, der forpligter os på at have mange lærlinge, så vi skal vise de unge, at lærlingepladserne og jobbene findes, så det bliver attraktivt for dem at vælge en erhvervsuddannelse. Der har måske været en tendens til at tale de erhvervsfaglige uddannelser lidt ned, men nu har vi sat os for at tale dem op og udbrede kendskabet til de gode uddannelser overfor de unge, så vi kan få vendt billedet og sikre fremtiden for den fynske industri, siger Fleming Frederiksen.