Når endnu en etape af arbejdet med Odenses helt nye bydel på Thomas B. Thriges Gade skyder frem, så skal byggearbejdet give flere uddannelsessøgende og ledige mulighed for at få foden indenfor i byggebranchen. Derfor har Fra Gade til By og Byg til Vækst indgået en aftale, der skal åbne for flere lærlinge og praktikanter på byggepladsen.

Foto: Odense Kommune

Byggeriet af parkeringskælderen i den sydlige del af den tidligere Thomas B. Thriges Gade er i gang, og dermed er arbejdet med at etablere Odenses nye centrale bydel gået ind i en ny fase. Alt efter hvilke arbejder, der skal udføres, får mellem 30 og 60 bygge- og anlægsfolk deres gang på byggepladsen i de kommende år.

For at understøtte, at det store anlægsarbejde skaber vej ind i byggebranchen for flest mulige uddannelsessøgende og ledige, har partnerskabet bag byomdannelsen Fra Gade til By indgået en aftale med foreningen Byg til Vækst, der skal gøre det nemmere og smidigere for entreprenøren at rekruttere lærlinge og praktikanter.

En Byg til Vækst aftale har blandt andet det formål, at skaffe ledige uden en uddannelse indenfor byggeriet ind på såkaldte snuseforløb, der kan åbne de lediges øjne for mulighederne i branchen og skaffe dem et netværk, der får dem tættere på arbejdsmarkedet.

Samtidig kan en Byg til Vækst aftale hjælpe virksomheder med at leve op til Odense Kommunes sociale klausuler om at beskæftige lærlinge og praktikanter på byggepladserne.

Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel, er meget tilfreds med aftalen:

– Det er afgørende vigtigt, at vi i arbejdet med at skabe fremtidens Odense, også kan bidrage til at skabe en bedre fremtid for nogle af Fyns ledige. Vi skal sikre, at de store byggeopgaver i Odense i disse år også får ledige i arbejde og skaber lærepladser til de unge, siger Peter Rahbæk Juel (S).

Rådmand for Beskæftigelses- og socialforvaltningen i Odense Kommune, Steen Møller:

– Et tæt samarbejde med virksomhederne er helt afgørende, hvis vi skal lykkes med at bringe flere odenseanere i beskæftigelse. Derfor glæder det mig, at Fra Gade til By og deres entreprenør Züblin bakker op om vores arbejde og er med til at gøre vejen fra ledighed til beskæftigelse både nemmere og kortere, siger Steen Møller (K).

Byg til Vækst er en netværksforening af arbejdsgivere, fagforeninger, jobcentre, uddannelsessteder og kommuner fra hele Fyn, og formålet er, at så mange ledige som muligt løftes over i beskæftigelse i byggebranchen i forbindelse med disse års mange store fynske anlægsprojekter.

Aftalen om TBT Syd skal gøre samspillet mellem uddannelsesinstitutioner, jobcenter og virksomheder mere simpelt og smidigt.

– Det handler om, at rydde alle praktiske sten af vejen, så entreprenørerne kan få opfyldt deres rekrutteringsbehov, samtidig med at de hjælper med uddannelse og opkvalificering af fremtidens arbejdskraft, siger Søren Folkersen, formand for Byg til Vækst.

Aftalen underskrives tirsdag den 15. august 2017 i den røde Infoboks på Albani Torv.

Fakta om Fra Gade til By

Aftalen med Byg til Vækst træder i kraft med det samme.

Fra 2013 til 2020 omdannes den fire-sporede Thomas B. Thriges Gade til et bilfrit byrum med boliger og letbane midt i Odense. Det er det mest gennemgribende byomdannelsesprojekt i Odenses historie.

Projektet er et partnerskab mellem Odense Kommune og Realdania. Team Entasis og Cowi er rådgivere for projektet.

I oktober 2016 åbnede Fra Gade til By den nordlige del af en ca. 40.000 m2 stor p-kælder med plads til ca. 1000 biler. Den nordlige del af p-kælderen har plads til ca. 500 biler.

I hele projektet bygges ca. 53.000 etage m2 med ca. 300 boliger og 500 arbejdspladser.

Projektet koster 972 mio. kr., hvoraf Realdania og Odense Kommune hver betaler 255 mio.kr. Det resterende beløb på 462 mio. kr. finansieres ved salg af byggeretter og p-anlæg.