Forligskredsen Bedre og Billigere Kollektiv Transport har udenom Regeringen netop fordelt 106 millioner kroner til bedre cykelstier. Projekterne kræver kommunal medfinansiering.

Foto: ABW

“Det er en god dag for cyklisterne og den kollektive transport. Flere cykler og færre biler er godt for vejene, godt for miljøet, betyder mindre støj og er godt for folkesundheden”, siger SFs transportordfører Karsten Hønge.

“En tredjedel af pengene havner på Fyn. Det er jeg meget tilfreds med. Hele 35 millioner bevilges til cykelprojekter i Nordfyns kommune, Assens Kommune, på Ærø og i Odense” tilføjer Karsten Hønge.

Cykelprojekterne på Fyn er:
– 12,2 millioner kroner til udvidelse og forbedringer af supercykelstierne i Odense
– 6,2 millioner kroner til dobbeltrettet cykelsti ved Dumkræ-Marstal
– 6,0 millioner kroner til cykelsti til skole, pendling og fritid i Assens
– 10,7 millioner kroner til flere skolebørn på cykel til Morud og Søndersø på Nordfyn