Odense Kommune har med støtte fra TrygFonden iværksat ”Projekt Tandfe”, som skal forbedre mundhygiejnen hos de ældre borgere på kommunens plejecentre. Projektet skal give øget livskvalitet og ventes bl.a. at reducere antallet af indlæggelser for lungebetændelser.
I ”Projekt Tandfe” vil personalet på Odense Kommunes plejecentre blive oplært i at sikre bedre mundhygiejne hos de ældre. Personalet undervises i betydningen af god mundhygiejne og i hvordan de med enkle midler kan være med til at forbedre tand- og mundhygiejnen hos de ældre i dagligdagen.

– I Odense er vi stærkt optaget af sundhed og forebyggelse. Og vi ved, at bedre mundhygiejne giver mere livskvalitet. Det giver større selvværd, bedre ernæringstilstand og bedre helbred i det hele taget. Det her er et fremragende projekt, som jeg er meget glad for nu kan realiseres,” siger ældre- og handicaprådmand i Odense Kommune, Brian Skov Nielsen (EL)

Bedre tand- og mundhygiejne vil mindske antallet af mundinfektioner og forebygge indlæggelser, da betændelse i mundhulen øger risikoen for sygdomme som f.eks. lungebetændelse. Det skønnes, at 10% af indlæggelserne med lungebetændelser hos ældre skyldes dårlig mundhygiejne. Det svarer til ca. 50 indlæggelser årligt i Odense Kommune.

Projektets forløb
Projektet udspringer af et forsøg i 2015 på plejecenteret Herluf Trolle, hvor en social- og sundhedshjælper med baggrund som klinikassistent begyndte at fokusere på de ældres mundhygiejne og lære fra sig til kollegaerne. Resultaterne var så gode, at plejecenteret søgte penge til at udbrede forsøget.

TrygFonden har nu valgt at støtte projektet med 998.000 kr. Og pengene skal bruges til at udbrede projektet til halvdelen af Odenses kommunale plejecentre. Den øvrige halvdel fungerer som kontrolgruppe. TrygFondens donation sker som et led i deres samlede arbejde for at støtte sårbare grupper og afprøve nye løsninger, der kan hjælpe til at undgå sygdomstilfælde, som er mulige at forebygge.

Poul Andersen, formand for TrygFondens regionale råd, udtaler: – Sundhed udgør et af TrygFondens kerneområder, da både fysisk og psykisk sundhed er grundlaget for, at mennesker kan leve et funktionsdygtigt, trygt og vitalt liv. I arbejdet har vi også meget fokus på forebyggelse, og hvordan nye metoder kan hjælpe til at undgå, at mennesker bliver syge. Projekt Tandfe handler netop om, hvordan man med en forholdsvis enkelt indsats kan forebygge både sygdomsrelaterede og psykiske gener hos en udsat gruppe ældre. Der er gennemført et succesfuldt pilotprojekt, og tankerne omkring, hvordan indsatsen på sigt vil kunne udbredes og forankres, er fornuftige. Vi er derfor glade for at støtte Projekt Tandfe og glæder os til at høre om resultaterne.

Projektet kører fra 1. september 2016 til 31. marts 2018. Resultaterne bliver løbende evalueret, hvorefter der vil blive taget stilling til, om det skal udbredes

Overrækkelse af donationen
Pengene vil blive overrakt til plejecenter Herluf Trolle d. 4. oktober kl. 10 til et arrangement med deltagelse af både ældre- og handicaprådmanden og formanden for TrygFondens regionale råd i Region Syddanmark, Poul Andersen.