I de seneste tal fra Danmarks Statistik bliver det gjort klart, at fodbold stadig er den mest populære fritidsaktivitet hos børn og unge mellem 0-18 år.

På trods af en væsentlig fremgang i antallet af gymnaster på landsplan, er fodboldforeningerne stadig dem med det største antal af medlemmer i Odense kommune. Tværidrætsforeningerne har i perioden 2016-2019 oplevet en væsentlig nedgang i antallet af tilmeldte, og er gået fra 5.611 til 3.295.

At fodboldforeningerne i Odense kommune kun er vækstet en lille smule, stemmer overens med tallene på landsplan, hvor begge har oplevet en tilgang af 1% medlemmer. Det samme gør sig gældende for gymnastikforeningerne, der også oplever en fin fremgang.

For Kids-world, der sælger børnetøj, fodtøj, udstyr og meget andet til børn og unge 0-20 år, følger man udviklingen tæt:

“For altid at kunne imødekomme efterspørgslen på markedet, er vi nødt til at følge udviklingen på de forskellige markeder. Vi har især kigget på markedet for salg af svømmetøj og svømmeudstyr, hvor vi har gjort meget for at imødekomme kundernes ønsker om, at kunne finde det nødvendige udstyr hos os.” siger Annette Lykke Nielsen fra Kids-world.

Det bliver spændende at se, hvordan udviklingen ser ud, når de nyeste tal atter engang bliver udgivet af Danmarks Statistik forhåbentlig.

Kilde: Danmarks Statistik – http://statistikbanken.dk/IDRAKT01