Det er et særligt øjeblik for letbanen i Odense, når den allerførste skinne bliver støbt fast, så den ligger permanent. Det sker tirsdag 11. december, hvor alle er inviteret med til at overvære den vigtige milepæl – som samtidig er startskuddet til, at letbanen for alvor begynder at tone frem i Odense over det kommende års tid.

Selvom letbanearbejdet har været i gang i Odense siden 2015, vil nogle nok mene, at det først begynder for alvor, når selve skinnerne bliver lagt. Derfor er det også en mærkedag, når den allerførste af flere tusinde skinner til Odense Letbane bliver støbt fast i beton.

Det sker tirsdag 11. december klokken 14.00 på Nyt OUH’s byggeplads syd for universitet.

Der er indkørsel til byggepladsen via Søndre Hospitalsvej fra Munkebjergvej, og man kan benytte grusarealet over for Nyt OUH’s projektkontor til parkering.

I slutningen af august fik Odense Letbane leveret det første læs skinner til sporet gennem Odense. Hen over de seneste måneder har den spanske sporleverandør COMSA forberedt området til, at selve skinnerne kan blive lagt. Der er gravet ud til og opbygget en ‘sporkasse’. Det er letbanens betonfundament, som rummer afvanding og rør til letbanens teknik. Ovenpå er de første skinner blevet nivelleret på store stålbukke, så de klar til at blive støbt fast i beton.

Pressen og andre nysgerrige er inviteret med til at se den vigtige milepæl i letbaneprojektet. Der vil være et område til at se støbningen på den sikre side af arbejdshegnet.

Der er tale om en aktiv byggeplads. Af sikkerhedsgrunde skal journalister og fotografer derfor henvende sig på forhånd til kommunikationschef Benthe Vestergård (51 50 96 83 / bvjoe@odenseletbane.dk) for at komme helt tæt på arbejdet.

– Et stort anlægsprojekt som Odense Letbane har mange vigtige milepæle. Vi har for eksempel fejret den allerførste fræsning af asfalt på Albanibroen, at vi kom i mål med de store anlægskontrakter inden for budgettet, samt da vi tog det første spadestik på vores kontrol- og vedligeholdelsescenter. Men faststøbningen af den allerførste skinne er nu alligevel noget særligt. Det er fra nu af og hen over det næste års tid, at det, som de fleste nok vil forstå som ‘letbanen’, skyder op af jorden, siger Mogens Hagelskær, der er administrerende direktør for Odense Letbane P/S:

– Jeg håber, at byens borgere vil være med til at markere det. Alle er i hvert fald velkomne til at være med til at bevidne det vigtige øjeblik. Da vi ikke har nogen anelse om, hvor mange der vil dukke op, har vi ikke planlagt noget traktement. Så tag en termokande kaffe med – og tøj og sko til lejligheden.

Letbanens sporarbejde begynder i det sydøstlige hjørne af letbanestrækningen. Men over det næste halve års tid vil det brede sig til resten af letbanens 14,5 kilometer lange linje gennem Odense.

Først bliver der gravet ud til sporkassen, som vil variere i dybde, men typisk være omkring 80 cm. Så bliver fundamentet opbygget i beton, og skinnerne bliver støbt ovenpå.

Ud over at lave sporkasse og lægge skinner går sporarbejdet også ud på at bygge letbanens 26 stationer med perroner, inventar og teknik. Opsætning af master og ledninger til kørestrøm er også en del af sporarbejdet, ligesom der bliver lavet belægning omkring skinnerne – enten et lag græs eller fast belægning i form af klinker eller lignende.

Endelig er opbygningen af letbanens store kontrol- og vedligeholdelsescenter ved Munkebjergvej også en del af sporarbejdet. På byggegrunden tæt på Nyt OUH’s byggeplads, hvor første skinne bliver lagt, begyndte arbejdet med at byggemodne og lave fundamenter til kontrolcentret i april 2018.

Den spanske entreprenørgigant COMSA står for sporarbejdet til Odense Letbane. Den familieejede koncern har den danske entreprenør Munck som underleverandør på arbejdet i Odense. Den portugisiske specialist i kørestrøm, Efacec, er også med i konsortiet, der tilsammen hedder CME-Letbane.