Odense Letbane står over for en lille milepæl, når trafikken fra onsdag 10. januar bliver omlagt på den nordlige del af Ørbækvej. Her er entreprenøren blevet færdig med at lave nye vejbaner, cykelstier og fortove på den østlige side af vejen.

Dermed har dette stykke vej – som det første i Odense – fået sit permanente udtryk, som det vil se ud, når letbanen står færdig.

Nu skal det samme arbejde laves på den vestlige side af vejen, hvor selve letbanesporet kommer til at ligge i fremtiden. I denne fase skal de sydgående vejbaner og stier opbygges, og der skal laves nye adgangsveje til husene på vestsiden af Ørbækvej.

Derfor skal trafikken flyttes over på den nylagte asfalt, så entreprenøren kan skrælle den gamle asfalt på den resterende del af vejen af og forberede letbanesporet.

Flytningen af trafikken fra den ene til den anden vejside begynder som sagt onsdag. Om trafikomlægningen kan afsluttes samme dag er dog endnu uvist, da der er tale om stor og kompleks operation. Der er to vigtige kryds, ved Rismarksvej og Nyborgvej, at tage hensyn til – og der er mange trafikafmærkninger, der skal flyttes. Samtidig skal trafiksignalerne muligvis omstilles.

Når trafikken på Ørbækvej er blevet omlagt, vil der i den kommende tid være en ny trafiksituation på Ørbækvej – mens anlægsarbejdet står på.

Hele den vestlige side af vejen bliver afspærret for at skabe arbejdsrum, og derfor skal også cyklister og fodgængere over på den modsatte side, hvor de skal dele en sti langs strækningen.

Bilister skal vænne sig til at køre i modsatte vejside, indtil Ørbækvej kan genåbne i hele sin færdige bredde. Her er trafikken indsnævret til ét spor i hver retning – ligesom det har været under det foregående vejarbejde.

Sidegaderne Købkesvej og Carl Blochs Vej bliver spærret ved Ørbækvej. Disse spærringer er permanente, så der i fremtiden ikke kommer ind- og udkørsel hen over letbanesporet. For at komme til boligerne på vestsiden af Ørbækvej skal man fremover køre via L. A. Rings Vej og de øvrige villaveje i området.

Derudover vil der, mens anlægsarbejdet står på, være venstresvingsforbud to steder – på grund af den indsnævrede vej, hvor der ikke er plads til venstresvingsbaner:

Det vil ikke være muligt at dreje til venstre ad L. A. Rings Vej, hvis man kommer fra syd på Ørbækvej. Derudover er der også forbud mod at svinge til venstre ad Munkerisvej, hvis man kommer fra nord på Ørbækvej.

Anlægsarbejdet på vestsiden af Ørbækvej forventes at vare cirka et år. Derefter skal den spanske entreprenør COMSA anlægge skinner, kørestrøm, teknik og stationer på strækningen. Letbanen forventes at åbne i slutningen af 2020.