Folketingets Europaudvalg har taget initiativ til at afholde fem dialogmøder om EU henover efteråret i samarbejde med regeringen. Med emner som klima, terror og økonomi ønsker udvalget at høre danskernes forslag, ideer og gode råd til, hvordan fremtidens EU skal se ud. Den 3. og 4. november rundes det hele af med en Folkehøring i Odense, der sammenfatter EU-holdningernes danmarkskort. Folkehøringen vil have deltagelse af 400 borgere samt statsministeren og partiledere til en partilederrunde.

Folketingets Europaudvalg arrangerer i september fire dialogmøder rundt om i Danmark – nærmere bestemt i Sønderborg, Herning, København og Næstved. Dialogmøderne sætter fokus på nogle af de kerneområder, der optager danskerne. Relevante ministre og folketingspolitikere deltager i møderne og vil være med til at samle op på de vigtigste pointer. I november afholdes en samlende folkehøring i Odense, hvor statsministeren og partilederne deltager.

Med de fem dialogmøder ønsker Europaudvalget at bringe EU-debatten tæt på danskerne og deres hverdag. Formålet er at give den danske befolkning en mulighed for at sætte dagsordenen og samtidig gøre politikerne klogere på, hvad danskerne ønsker for fremtidens EU.

“EU er selvfølgelig Bruxelles og Christiansborg. Men i virkeligheden er EU jo først og fremmest os alle sammen – det er vores hverdag. Vi synes, det er interessant at tage de temaer, som optager danskerne, og diskutere dem i forhold til EU: Hvad kan EU sammen med de enkelte landes regeringer gøre for at løfte de dagsordener? Jeg ser frem til at få inspiration og input til den diskussion, og det er min ambition, at dialogmøderne kan medvirke til, at danskernes involvering og engagement i EU styrkes,” siger formanden for Folketingets Europaudvalg, Erik Christensen (S).

Danskernes panel
Analyseinstituttet Gallup har sammensat et deltagerpanel til de enkelte møder. I Sønderborg er alle deltagere unge under 26 år. Til de tre følgende borgerdialoger i Herning, København og Næstved udgør deltagerne et repræsentativt udsnit af befolkningen lokalt, mens den store folkehøring i Odense vil være repræsentativ for hele Danmark.

“Det har været vigtigt for os, at de enkelte dialogmøder repræsenterer et bredt udsnit af danskerne. EU omfatter og påvirker jo os alle sammen, og jeg ser derfor frem til den kommende debat og glæder mig til at høre danskernes holdning til de større spørgsmål om fremtidens EU og Danmarks placering i EU,” siger Erik Christensen.

Efter folkehøringen i november vil Folketingets Europaudvalg have fået en masse input fra dialogmøderne til brug for det kommende arbejde med EU-sager, ligesom regeringen tager danskernes holdninger med sig i både den hjemlige og den europæiske debat om fremtidens EU.

Fakta om Fremtidens EU – i dialog med dig:

– Tirsdag den 11. september diskuteres globalisering og klima i Alsion i Sønderborg. Det inviterede panel er unge mellem 18 og 25 år. Fra regeringen deltager Eva Kjer Hansen (V), minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde, og fra Folketinget deltager Folketingets Europaudvalgs formand, Erik Christensen (S), den lokale Sønderborgenser og medlem af Folketinget Benny Engelbrecht (S), MF, EU-ordfører og kandidat til Europa-Parlamentet, Rasmus Nordqvist (ALT), samt MF og medlem Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Jan Rytkjær Callesen (DF).

– Onsdag den 12. september diskuteres EU’s budget i Herning. Her deltager finansminister Kristian Jensen (V) fra regeringen, og fra Folketinget deltager formand for Folketingets Europaudvalg, Erik Christensen (S), MF og finansordfører Benny Engelbrecht (S) og MF og EU-ordfører Rasmus Nordqvist (ALT).

– Torsdag den 13. september diskuteres sikkerhed, forsvar og terror på Christiansborg i København. Her deltager justitsminister Søren Pape Poulsen (KF) fra regeringen, og fra Folketinget deltager formanden for Folketingets Europaudvalg, Erik Christensen (S), næstformand i Folketingets Europaudvalg, MF og EU-ordfører Kenneth K. Berth (DF), MF og EU-ordfører Jan E. Jørgensen (V), MF og EU-ordfører Søren Søndergaard (EL), MF og EU-ordfører Rasmus Nordqvist (ALT).

– Tirsdag den 18. september diskuteres EU’s politiske og sociale dimensioner i Næstved. Her deltager formanden for Folketingets Europaudvalg, Erik Christensen (S), næstformand i Europaudvalget Kenneth K. Berth (DF), MF Finn Sørensen (EL) og MF Zenia Stampe (RV).

– Den 3. og 4. november rundes det hele af med en Folkehøring i Odense, der sammenfatter EU-holdningernes danmarkskort. Folkehøringen vil have deltagelse af 400 borgere samt statsministeren og partiledere til en partilederrunde, formanden for Folketingets Europaudvalg, Erik Christensen (S), næstformand for Europaudvalget, MF Kenneth. K. Berth (DF), og EU-ordførerne MF Peter Hummelgaard Thomsen (S), MF Jan E. Jørgensen (V) og MF Rasmus Nordqvist (ALT).

– Hvert af dialogmøderne varer fire timer. De repræsentativt udvalgte 80 deltagere kommer kl. 16.45 og bliver budt velkommen af formanden for Folketingets Europaudvalg. Herefter vil deltagerne få præsenteret ekspertoplæg om aftenens tema og drøfte og debattere EU’s fremtid i grupper.

– De fire dialogmøder afsluttes af en fælles debat med en minister og en række folketingspolitikere (se ovenfor). Debatten sendes direkte på TV2’s regionale tv-station i det område, dialogmødet foregår. Den afsluttende Folkehøring sendes direkte på TV2 News.

Foto: ABW