Tanken om dyre lejeboliger, med dårlige forhold og penge ud ad vinduet, løber de fleste forældre (og deres børn) koldt ned ad ryggen. Forældrekøb kan i dette tilfælde være en rigtig fin løsning, og være med til at hjælpe deres unge mennesker, godt på vej, ind i det næste kapitel af deres liv.

Når dit barn skal flytte hjemmefra, er det ikke altid lige nemt at finde et sted at bo. Det skal ligge centralt i forhold til studie eller arbejdsplads og samtidig være til at betale, selvom dit barn har en lav indkomst. Mange forældre vælger derfor at købe en bolig, der efterfølgende udlejes til barnet. Det kaldes for et forældrekøb, og det kan være en god løsning, der sikrer dit barn et større økonomisk råderum, i de travle studieår.

Ny lovgivning fjerner skattefordelen på forældrekøb
Grundet ny lovgivning, vil renteudgiften på forældrekøb fra året 2021, få den samme fradragsværdi som ved køb af en almindelig ejerbolig. Det kan, for en forældrekøbslejlighed, give en årlig ekstraudgift på cirka 3.000 kr. I takt med finansloven for 2020, er udlejning af boliger til ens nærtstående fra 2021, ikke en del af virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen.

Vi vil gerne hjælpe vores børn, også når de flytter hjemmefra. Foto: ABW

Helt konkret betyder det at, hvor renteudgifter i dag kan fratrækkes i SKAT, med en skattemæssig værdi op til ca. 56 procent, vil renteudgifterne fremover have den samme skattemæssige værdi, som ved køb af en almen ejerbolig – altså normalt 25,6 % til 33,6 %. De nye regler er samtidig også gældende for de, der allerede ejer en forældrekøbt lejlighed og de der i fremtiden har interesse i at købe en. Udformningen kendes først, når lovforslaget offentliggøres, når det træder i kraft fra 2021.

Når du investerer i en bolig, med henblik på udlejning til dit barn, kaldes det et forældrekøb. Her er 4 ting, du skal være opmærksomme på, ved køb af bolig til dit barn.

#1: Du lejer ud som på normal vis
Når du som forælder køber en bolig med henblik på at leje den ud til dit barn, foregår det på samme vilkår, som hvis det var en fremmed, der lejede din bolig. Du er derfor forpligtet af de regler, der fremgår i lejeloven.

Vær opmærksom på, at der ikke er noget krav om, at du skal udarbejde en skriftlig lejekontrakt, men det kan alligevel være en god idé. Har dit barn eksempelvis planer om at ansøge om boligstøtte, vil det være nødvendigt at have en skriftlig kontrakt på plads.

Hvis du har behov for hjælp til at udarbejde en kontrakt, eller har spørgsmål omkring de juridiske fordele og ulemper ved et forældrekøb, kan det være praktisk at tage kontakt til en advokat, der kan hjælpe dig med advokatrådgivning i forbindelse med forældrekøbet.

#2: Du bliver beskattet af eventuel fortjeneste ved salg
En bolig, der er købt som forældrekøb, er ofte en mindre bolig på under 70 m2, som primært plejer at være billigere at leje, for barn under uddannelse, sammenlignet med den typiske lejebolig. Der er derfor stor sandsynlighed for, at dit barn fraflytter, når han eller hun får et job, flytter sammen med en kæreste eller får et barn.
Når du sælger boligen, vil du blive beskattet, hvis der er fortjeneste på salget. Såfremt boligen er steget i værdi, vil du derfor skulle betale skat af overskuddet, fordi du ikke selv har boet på adressen.

Du kan vælge at sælge boligen til dit barn, som efterfølgende vil kunne sælge boligen skattefrit, da han eller hun har været bosiddende i den. Igen er det en god idé at tage kontakt til en boligadvokat, når du skal sælge boligen. En boligadvokat kan her hjælpe dig med at vælge rigtigt, så du opnår det resultat, der er bedst i din situation.

#3: Du kan give dit barn en god husleje
Der er masser af fordele ved et forældrekøb. Generelt er den største fordel, at du kan give dit barn nogle trygge rammer, når han eller hun flytter hjemmefra. Eksempelvis kan du selv prissætte huslejen, så længe den stemmer overens med de regler, der fremgår af lejeloven.

Du kan altså sikre, at dit barn får en så tilstrækkelig lav husleje, så han eller hun opnår et større økonomisk råderum under uddannelsen. Det er fordelagtigt og kan være med til at give ro i maven, så du ikke skal bekymre dig på dit barns vegne.

#4: Der er 3 muligheder…
Der er forskellige regler, du skal være opmærksom på, når du skal investere i en bolig til dit barn. Generelt er der skattemæssige fordele at hente, hvis du vælger den rette løsning. Du har her tre muligheder, når det kommer til forældrekøb:

● Kapitalafkastordningen
● Virksomhedsskatteordningen
● Personskatteordningen

Der er fordele og ulemper ved alle muligheder, og det kan være vanskeligt at sætte sig ind i dem på egen hånd. Tag kontakt til din revisor, der kan hjælpe dig med at synliggøre fordele og ulemper ved ovenstående ordninger, så du træffer det rigtige valg på et velbegrundet grundlag.