Børn- og Ungeforvaltningen har som et resultat af efterårets budgetforlig ansat en forældrerådgiver, som skal hjælpe forældre til børn og unge med særlige behov og komplekse sagsforløb med at blive forstået, når de er i dialog med Odense Kommunes forskellige afdelinger. Det fortæller kommunen i en pressemeddelelse.

Foto: ABW

– Det kan være hårdt for forældre, der måske lige har fået at vide, at deres barn har brug for særlig hjælp, både at håndtere den nye situation følelsesmæssigt og navigere rundt mellem forvaltningens mange tilbud, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) om den nye forældrerådgivning.

– Vi kan ikke tage det svære væk, men vi kan gøre mødet med Børn- og Ungeforvaltningens mange dygtige fagfolk lettere, fordi forældrerådgiveren både kan rumme forældrenes bekymringer og bevare et overblik over situationen, siger rådmanden.

Forældrerådgivningen er etableret som en udløber af efterårets budgetforlig, hvor et flertal besluttede, at forældre til børn og unge med særlige behov skal hjælpes på en måde, “der fremmer familiens tryghed i beslutningerne.”

– Vi har en ambition om, at forældre til børn med særlige behov altid vil opleve mødet med Odense Kommune som en hjælp og ikke det modsatte. Derfor skal forældrerådgiveren være med til at forebygge og rette op på skæve forløb, uanset hvor kompliceret lovgivningen er, siger Susanne Crawley Larsen.

Børn- og Ungeforvaltningen har allerede gode erfaringer med at styrke dialogen med forældre, der står i en svær situation.

I sommeren 2016 lancerede forvaltningen et samarbejdsforum for forældre til børn med handicap.

Forummet var resultatet af en række dialogmøder mellem forældre til børn med handicap og Børn- og Ungeforvaltningen, og ønsket var fra begge sider at styrke den løbende dialog omkring arbejdet med børn og unge med handicap.

– Samarbejdsforummet har bidraget til en mere åben dialog mellem forældrene og vores folk her i forvaltningen. Ved at etablere den nye forældrerådgivning er det mit håb, at vi ad dialogens vej i endnu højere grad kommer forældrene i møde på deres egne betingelser, siger rådmand Susanne Crawley Larsen (R).

Forældrerådgivningen har til huse i Børn- og Ungeforvaltningen på Ørbækvej 100, hvor forældre kan mødes med forældrerådgiveren, men mødet kan også arrangeres andre steder eller over telefonen, hvis forældrene foretrækker det.