GF Forsikrings fond åbner for ansøgninger til en ny pulje på i alt 400.000 kroner til konkrete initiativer, der kan forbedre trafiksikkerheden og anvise nye veje til løsninger.

Det går den forkerte vej med antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken, og der er derfor hårdt brug for borgernes medvirken til at vende udviklingen.

Ulykkestallene fra Vejdirektoratet taler deres eget tydelige sprog: I 2016 mistede 211 mennesker livet i trafikken – en stigning på 19 procent i forhold til året før. Antallet af alvorligt tilskadekomne steg samtidig fra 1.780 i 2015 til 1.796 i 2016, viser tallene.

– Skal vi have vendt den negative udvikling, er der brug for borgernes aktive medvirken, fortæller Knud Nielsen fra GF Fyn, som har kontorer i Odense, Middelfart, Faaaborg og Svendborg.

– Med GF Trafikpris vil vi hjælpe nogle af de gode ideer godt på vej. Derfor opfordrer vi engagerede borgere i hele det fynske område til at sende deres gode ideer ind til os.

Lokale ideer med stort potentiale
Bag den nationale pris står GF Forsikrings fond, der netop har åbnet op for nye ansøgninger. Trafikprisen har til formål at støtte lokale trafikprojekter, der har potentiale til større udbredelse og derigennem til at forbedre trafiksikkerheden i hele Danmark.

– Det afgørende er ideen bag og evnen til at udføre den i praksis. Ideen skal, udover at have et relevant trafiksikkerhedsmæssigt mål, have et lokalt afsæt med potentiale til større udbredelse, fortæller Jesper Sølund. Han er formand for GF Fondens trafikpriskomite og dokumentationschef i Rådet for Sikker Trafik.

Øget fokus på bløde trafikanter
– Det er især cyklister og fodgængere, der har haft en negativ udvikling. Det gælder ikke mindst de ældre fodgængere og cyklister, så forslag til hvordan man lokalt kan forbedre trafiksikkerheden for de såkaldt bløde trafikanter er i fokus. Men også løsningsforslag til andre lokale trafiksikkerhedsproblemer er velkomne, forklarer Jesper Sølund.

GF Trafikpris uddeler årligt ca. 400.000 kr., der bliver fordelt over flere projekter. For at komme i betragtning til GF Trafikpris skal man gå ind på www.gftrafikpris.dk og sende en ansøgning med en beskrivelse af sin ide.

Flere af trafikpriskomiteens medlemmer er aktivt og professionelt beskæftiget inden for områder med direkte relation til færdsel og trafiksikkerhed. Det sikrer en faglig og saglig behandling af alle henvendelser.

Ansøgningsfristen er 1. oktober 2017.

Fynske borgerprojekter er flere gange løbet af med GF Trafikpris. I 2011 var det for eksempel disse unge bilister i Køreteknisk Klub Nordfyn, som fik GF’s nationale trafikpris for et projekt. De gav den gas bag rattet, men under sikre forhold på en lukket bane, hvor de samtidig fik viden og erfaring om køreteknik og sikkerhed.
Og snart kan endnu en national pris være på vej til Fyn: – Jeg er sikker på, at fynboerne har mange flere ideer til nye, gode projekter, lyder det fra Knud Nielsen fra GF Fyn. (Foto: Alex Tran)