Et nyt Tillidsbarometer fra PwC viser, at syddanskernes tillid til det private erhvervsliv er blandt de højeste sammenlignet med de øvrige landsdele. Sammenlignet med danskernes tillidsniveau til hinanden, er der dog plads til forbedring. I Årets Ejerleder 2018 sætter PwC fokus på, hvordan de dygtigste ejerledere skaber tillid til deres virksomhed, da tillid er en kerneværdi i det danske samfund.

Ifølge PwC’s nye Tillidsbarometer, hvor danskerne har svaret på spørgsmål om tillid til hinanden og deres omverden, har befolkningen i region Syddanmark høj tillid til hinanden med et indekstal på 72 på en skala fra 1-100. Til sammenligning ligger det på samme niveau for hele Danmark.

Ser man nærmere på syddanskernes tillid til det private erhvervsliv, ligger indekstallet på 60, hvilket er et lille fald fra målingen i 2017, hvor indekstallet lå på 62, men tallet er stadigvæk blandt de højeste sammenlignet med de øvrige landsdele og på samme niveau som hele Danmark.

“Et indekstal på 60 indikerer en mellemhøj tillid, hvor der fortsat er potentiale for at løfte niveauet for syddanskernes tillid til erhvervslivet. Syddanskernes tillid til hinanden ligger fx på indeks 72, og altså noget højere, så selvom tilliden til det private erhvervsliv er mellemhøj i region Syddanmark, vil det være en fordel for virksomhederne, hvis tillidstallet stiger for Syddanmark,” udtaler Mikael Johansen, partner i PwC i Odense.

Kerneværdi i samfundet og hos ejerledere
Tillid er en kerneværdi i det danske samfund, og det er tillid som Danmark og dansk erhvervsliv i høj grad bygger sin samhandel på med såvel lokalsamfundet som globalt.

“Derfor bliver der i stigende grad behov for, at også erhvervsledere er med til at øge sammenhængskraften ved bl.a. at markere sig mere direkte i den offentlige debat og vise mere åbenhed på parametre rundt om virksomhedens kernedrift, så som diversitet og det at spille en aktiv rolle i lokalsamfundet,” fortæller Mikael Johansen og fortsætter:

“Ved at sætte fokus på tillid i Årets Ejerleder ønsker vi at være med til at inspirere andre virksomhedsledere til at tale mere åbent om netop disse parametre.”

Flot udgangspunkt for Fyn
Tillidsbarometeret viser, at syddanskernes tillid til, at danske virksomheder hhv. har politikker for ligestilling, samt at danske virksomheder engagerer sig lokalt for at skabe vækst i lokalområdet ligger på et middelhøjt indekstal på hhv. 57 og 61. Deres tillid til, at danske virksomheder hhv. tager et ansvar for at støtte større samfundsforhold som fx uddannelse, ansvarligt forbrug, infrastruktur mv., samt at danske virksomheder handler ansvarligt i forhold til klima og miljø ligger ligeledes på et middelhøjt indekstal på hhv. 56 og 59, hvilket desuden er de højeste indekstal blandt de andre regioner på de to parametre. Til sammenligning ligger det på hhv. 54 og 58 for hele Danmark.

“Generelt ser indekstallene for syddanskernes tillid til de forskellige parametre meget positive ud og på alle parametre ligger tallene blandt de højeste sammenlignet med de øvrige regioner. Et øget fokus på disse parametre kan være med til at sikre fortsat vækst og succes hos de ejerledede virksomheder, og der vil være rig mulighed for at hente masser af inspiration fra de dygtige ejerledere på Fyn, som vi ser frem til at hædre her i efteråret,” udtaler Mikael Johansen og henviser til PwC’s kåring af Årets Ejerleder 2018, hvor Danmarks dygtigste ejerledere bliver hyldet til syv regionskåringer og én landskåring. I den forbindelse kåres Årets Ejerleder 2018, Årets Hæderspris 2018 og Årets Temaprisvinder 2018, hvor temaet i år er tillid.

Læs mere om tillidsbarometeret på: https://www.pwc.dk/tillidsbarometer

Tid og sted for Årets Ejerleder på Fyn
Torsdag den 25. oktober 2018 kl. 16:00-18:30, Nature Energy Park, Højstrupvej 7b, 5200 Odense.

Om Tillidsbarometeret
PwC har, i samarbejde med analysebureauet Epinion, spurgt over 1.500 danskerne om deres tillid til en række parametre i PwC’s Tillidsbarometer. Her har danskerne skullet svare på en række spørgsmål om vores tillid til hinanden og vores omverden. Tillidsbarometeret bliver gennemført flere gange årligt.

Om Tillidstallet
Tillidstallet er et vægtet gennemsnit af de forskellige tillidsdimensioner i Tillidsbarometeret og giver i 2018 et samlet tillidstal på 63 mod 62 i 2017. Tillidsdimensionerne er følgende: Danskernes tillid til hinanden, tillid til institutioner, tillid til erhvervslivets rammevilkår, tillid til det private erhvervsliv, tillid til de offentlige myndigheders databehandling, tillid til det private erhvervslivs databehandling, tilliden til online shopping og tilliden til sociale medier.

Mikael Johansen, partner i PwC i Odense. Foto: PwC Danmark