Fyrværkeri er festligt, og du kan gøre det mere sikkert ved at følge disse råd.

Fyrværkeri, foto: ABW

1. Brug altid sikkerhedsbriller
2. Brug kun godkendt og aldrig hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri
3. Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden
4. Hold sikkerhedsafstanden og læn dig ikke ind over fyrværkeriet
5. Gå aldrig tilbage til en fuser

Læs mere om fyrværkeri-sikkerhed på www.fyrvaerkeri.dk og på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Vidste du det?
Du må købe fyrværkeri fra 15.-31. december
Du må skyde fyrværkeri af fra 27. december til 1. januar
Hvis du ikke får skudt alt dit fyrværkeri af, så kan du aflevere det på kommunens genbrugsstationer.

Hvor meget fyrværkeri må du have derhjemme?
Du må opbevare 5 kg NEM (netto eksplosiv mængde) i dit hjem. NEM-vægten kan du altid se på dit fyrværkeri. De 5 kg NEM svarer også til den højst tilladte NEM-vægt for fyrværkeri, du må køre med i din private bil. Fyrværkeri betragtes som farligt gods og er i sagens natur eksplosivt. Derfor skal fyrværkeri omgås med forsigtighed, også når det transporteres.

Må du transportere fyrværkeri i egen bil?
Som privatperson må man kun transportere fyrværkeri til ens eget personlige eller hjemlige brug, og man må ikke transportere det sammen med andet farligt gods. Har man f.eks. til daglig en reservedunk til benzin i bagagerummet, skal man altså huske at lade den stå derhjemme, når man skal ud og handle fyrværkeri.

Fyrværkeri efter den 1. januar
Hvis du gerne vil have fyrværkeri til en festlig lejlighed efter den 1. januar og inden den 27. december, så skal du alliere dig med en uddannet fyrværker. De er nemlig de eneste, der lovligt kan fyre nytårsfyrværkeri af uden for nytårssæsonen. De er også de eneste, der må bruge det helt store professionelle fyrværkeri.