De grønne tilskud, boligejere kan søge til energirenoveringer gennem den såkaldte Bygningspulje, bliver nu målrettet boligerne med energimærkninger i den dårlige ende af skalaen. Alle vil fortsat have mulighed for at søge tilskud til en varmepumpe, men tilskudsbeløbet sættes ned, så flere kan få en håndsrækning til energirenoveringerne. Det er resultatet af en ny politisk aftale.

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet er blevet enige om en justering af den såkaldte Bygningspulje. Puljen målrettes nu de boliger, der har energimærke E, F og G, og som derfor trænger mest til en energirenovering – dog vil alle fortsat have samme mulighed for at søge tilskud til en varmepumpe. Som en del af aftalen bliver det beløb, som den enkelte boligejer kan modtage, også sat ned. Det betyder, at flere vil kunne få glæde af puljen.

”Nye vinduer, et isoleret tag og en grøn varmepumpe i stedet for et sort fyr sparer på både CO2’en og energiregningen. Det har der været stor interesse for, og nu sikrer vi, at endnu flere kan få en hjælpende hånd. Samtidig målretter vi tilskuddene, så det nu bliver de boliger, der ligger helt nede i den røde ende af energimærkningen, der får tilskud til energiforbedringerne. Det bliver så at sige de boliger, som trænger mest, der får et grønt løft”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Med den nye aftale gives der også tilskud til store varmepumper. Dermed vil almene boligforeninger uden for fjernvarmeområder få nemmere ved at kunne søge om tilskud til en varmepumpe.

Justeringen vil træde i kraft, inden puljen åbner næste gang. Der åbnes efter planen for endnu en ansøgningsrunde i september, hvorefter puljens midler for 2021 på i alt 675 mio. kr. er opbrugt. Det vil således kun være en ansøgningsrunde mere i 2021. Energistyrelsen vil herefter melde ud, hvornår Bygningspuljen åbner i 2022. Bygningspuljen indeholder 430 mio. kr. i 2022.

Eksempel på energibesparende tiltag/Tilskud

Konvertering til luft/vand A+++ varmepumpe for 140 m2 hus

19.000 kr.

Konvertering til luft/vand A++ varmepumpe for 140 m2 hus

14.000 kr.

Udskiftning af vinduer i 140 m2 hus med 25 m2 vinduesareal til energiklasse 1

7.750 kr.

Udskiftning af vinduer i 140 m2 hus med 25 m2 vinduesareal til energiklasse 2

27.500 kr.

Isolering af uudnyttet tagrum i 140 m2 hus med u-værdi før på >= 0,20

8.400 kr.

Kilde

Foto: ABW