Ældre- og Handicapforvaltningen har i 2017 og 2018 søgt og fået midler fra Sundheds- og Ældreministeriet til en klippekortsordning på plejecentrene. Det har betydet flere ressourcer til plejecentrene, så beboerne hver især kan få, hvad der svarer til en halv times ekstra hjælp og støtte om ugen.

Den ekstra halve time pr. uge skal bruges på lige netop det, som beboerne ønsker. Og indsatsen skal være et supplement til den eksisterende plejeindsats. Borgerne kan have forskellige ønsker, og personalet skal derfor snakke med hver enkelt borger om, hvad de kan få glæde af at bruge tiden på. Det kan være en cykeltur, en gåtur, en udflugt til stranden, en tur på kirkegården, tid til at holde i hånd og snakke om livshistorie, oprydning i skuffer og skabe eller noget helt andet. Kun fantasien sætter grænser.

Klippekortsordningen skal understøtte, at de ældre, der flytter på plejecenter, fortsat kan gøre de ting, der giver livskvalitet for dem. Og klippekortsordningen ligger derfor i tråd med Ældre- og Handicapforvaltningens rehabiliterende tilgang, som understøtter borgerne i at opnå mest mulige selvstændige og meningsfulde liv.

Zoologisk have, ålegilde og faldskærmsudspring
Alle plejecentre har taget imod ordningen med åbne arme. Og på Ældrecenter Øst har de allerede været på flere forskellige udflugter på baggrund af beboernes ønsker, bl.a. har en gruppe været i Kerteminde for at nyde vandet og spise på restaurant.

Den 7. juni tager en gruppe beboere i Zoologisk have, senere på måneden (formentligt d. 12. juni) skal en busfuld beboere med ud og se den 98-årige Thyra Vadegaard springe faldskærm, og d. 30. juni inddrages de beboere, der har lyst, i ålerøgningen til det årlige ålegilde.

“Selve faldskærmsudspringet har været planlagt i lang tid, og er nøje tilrettelagt ud fra et ønske fra Thyra. Vi har her på plejecentret gangtrænet med Thyre, aktivitetsenheden OK aktiv har været med til at planlægge dagen, egen læge har været inde over, og Thyras familie bakker op. Men klippekortsordningen understøtter, at beboerne fra plejecentret kan komme med ud og opleve Thyras spring. Det er skønt at have mulighed for at sætte ekstra personale på sådan en dag,” fortæller Rehabiliteringsleder på Ældrecenter Øst 2, Annegrethe Strøger Hansen.

Tidsbegrænset ordning
Klippekortsordningen er tidsbegrænset til de næste to år. Det vides endnu ikke, om vi kan søge om lignende midler efter 2018.

Rådmand Brian Skov Nielsen er glad for, at klippekortsordningen kan være med til at skabe livskvalitet ude på plejecentrene:

“Det viser, at behovet er der – altså behovet for et generelt løft af velfærden ude i kommunerne, derfor er det en skam, at midlerne er tidsbegrænsede. Men når det er sagt, så er jeg rigtig glad for at se, at forvaltningen har fået den nye ordning implementeret hurtigt, og at plejecentrene er rigtig godt i gang med at bruge midlerne til borgernes bedste.”