I hver eneste klasse i de odenseanske uddannelsesinstitutioner sidder der ifølge statistikken to til tre unge, der jævnligt ryger hash. Den stærke hash sløver eleverne og står i vejen for at nå målet om, at 95 procent af alle får en ungdomsuddannelse. Det skriver Odense Kommune i en pressemeddelelse.

Nu går skolerne i Odense sammen med Odense Kommune om at få hashen ud af ungdomslivet – og gøre Odense til hashfri studieby i 2025.

-Det her er ikke endnu en kampagne med en løftet pegefinger. Det er derimod en skarp sammenkædning imellem at ryge hash og at kunne gennemføre en uddannelse. Virkeligheden er, at det kan man ikke, hvis man sidder i klasselokalet og er sløv og påvirket af at have røget hash.

– Det er min ambition med denne nye aftale, at forældre, undervisere og andre voksnes vil være meget tydelige i omtalen af hash og risikoen for, at det koster de unge deres uddannelse. Jeg tror på at sandheden om hash anno 2016 vil gøre indtryk på de unge, siger rådmand Steen Møller fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Samarbejdsaftalen imellem skoler og Odense Kommune er er skabt i det fælles samarbejdsorgan ”Uddannelsesforum” og vedtaget i dag. Målgruppen for aftalen er unge mellem 15 og 24 år. Netop overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelser er vigtig at fokusere på, når man som ungt menneske skal skabe sig et robust ungeliv uden hash.

Børn- og Ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R):

– Vi er klar over, at vores mål er meget ambitiøst, men det skal ses i lyset af, hvor skadeligt hash er for unge, der er i gang med en uddannelse. Vi ved, at mange gør sig deres første erfaringer med hash, efter de er startet på deres ungdomsuddannelse. Netop derfor er det helt rigtigt at sætte ind dér. De unges mulighed for leve et liv, hvor de efter endt uddannelse kommer i job og bliver selvforsørgende, er simpelthen for vigtig til, at vi kan sidde på hænderne, siger hun.

Aftalen indeholder tre indsatsområder. Den første er aktive rusmiddelspolitikker på samtlige af byens ungdomsuddannelser og andre uddannelsestilbud til unge. Den anden indsats er et fokus på overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, så unge bliver robuste og kan sige fra ved fristende tilbud. Endelig er der en indsats omkring brobygning imellem uddannelser og kommunens tilbud om rådgivning og behandling for misbrug.

I 2025 skal dette være med til at nedbringe antallet af unge, der jævnligt ryger hash, fra 14 til 2 procent, som defineres som en ”hashfri” by.

– Der findes næppe en uddannelsesinstitution, hvor misbrug of hash blandt eleverne ikke fylder i hverdagen. Man oplever elever med fravær og mentalt fravær. De sidder med blanke øjne. Halvsover. Nogle gribes endda på fersk gerning på skolerne.

– Jeg ser frem til værktøjer, der gør det hurtigere og nemmere at sætte ind, når en elev har problemer med hash. Vi skal lære at se forskel på den trætte elev – og misbrugeren. Og så skal vi have den direkte vej til den hjælp og det misbrugscenter, der kan redde den unges uddannelse og fremtid, siger direktør Peter Enevold fra Tietgen.

Rektor Carsten Claussen fra Tornbjerg Gymnasium ser også frem til aftalen.

– Den nye samarbejdsaftale udbreder en praksis, som nogle af ungdomsuddannelsesinstitutionerne allerede har haft i nogle år. Den vil være til gavn for alle vores elever og institutioner. Med en klar og vedholdende opbakning fra kommunen vil vi sammen kunne gøre en forskel omkring hash, siger Carsten Claussen.