Flere tusinde har deltaget i processen med at finde på navne til de letbanetog, som fra slutningen af 2020 vil køre gennem Odense. Nu er det hele afgjort med en afstemning. Blandt favoritnavnene er mange lyriske indslag – toppet med en velsmagende vinder.

Foto: Odense Letbane

Afstemningen om navnene til Odenses letbanetog sluttede onsdag den 24. oktober. Hele 3468 har i løbet af de foregående to uger sat deres krydser. Nu er stemmerne talt op, og de 16 tognavne ligger derfor fast.

Navngivningen af Odenses letbanetog har kørt i tre faser på hjemmesiden mit-letbanetog.dk. I første omgang gik opgaven ud på at finde det samlende tema for tognavnene. Her kom der næsten 1500 temaforslag ind fra borgerne, hvoraf dommerkomiteen udvalgte et enkelt, ‘At rejse er at leve’. I anden omgang skulle borgerne komme med forslag inden for temaet. Igen kom der lige knap 1500 navneforslag ind.

– Jeg er utroligt glad for, og også positivt overrasket over, at så mange har deltaget i processen. Og med de næsten 3500, der har deltaget i den endelige afstemning i tredje fase, synes jeg godt, at vi kan tillade os at sige, at letbanens kommende brugere virkelig har grebet chancen for at byde ind og sætte deres eget lille aftryk på letbanen, siger Peter Rahbæk Juel, der ud over at være borgmester i Odense Kommune også har været formand for dommerkomiteen:

– Vi ved også, at navngivningen har vækket debat. Vi har hele tiden opfattet det som et selvstændigt succeskriterium, at så mange som muligt skulle engagere sig i processen – og det, må man sige, er lykkedes.

Alle tognavnene tager udgangspunkt i temaet ‘At rejse er at leve’. Sætningen er blevet afsluttet på nye måder – som så er blevet til konkrete navneforslag. Det gælder for eksempel navnet ‘Friheden’, som er afledt af sætningen ‘At rejse er… at føle sig fri’.

Som nogen måske vil vide, var ‘Brunneren’ et andet af de forslag, der var i spil på stemmesedlen, afledt af sætningen ‘At rejse er… lige så godt som brunsviger’. Måske overraskede forslaget nogle. Til gengæld var det nok knapt så overraskende, at ‘Brunneren’ endte med at blive den absolutte stemmesluger i den fynske hovedstad.

Mere end halvdelen af deltagerne i afstemningen syntes, at den lokale kagespecialitet var et oplagt tognavn. Med i alt 1898 afsatte krydser fik ‘Brunneren’ klart flest stemmer af alle forslag – med et solidt forspring ned til nummer to på listen.

– Jeg synes, at forslaget var en sjov og anderledes tilgang til hele navngivningen af letbanetogene. Det siger noget om os som fynboer, og det var da også derfor, vi tog det med i puljen. ‘Brunneren’ har i høj grad også været et samtaleemne i forbindelse med afstemningen, så det har da vækket noget i folk – hvad enten man så synes, at det er et sjovt og godt tognavn, eller om man synes, det stikker ud i forhold til de andre forslag på stemmesedlen, siger Jane Jegind, der er rådmand i Odense Kommune og medlem af den dommerkomite, der udvalgte i alt 37 navneforslag til afstemningen:

– Nu ligger det i hvert fald fast, at vi får et letbanetog med navnet ‘Brunneren’, og det er jeg personligt glad for. Det var én af mine egne favoritter – og brunsvigeren falder tydeligvis også i mange andres smag.

Blandt de øvrige 15 tognavne er mere lyriske indslag, som for eksempel ‘Eventyret’, ‘Horisonten’, ‘Pusterummet’ eller ‘Kærligheden’. Alle tognavnene vil komme til at figurere i letbanevognene, hvor de også bliver illustreret med en passende grafik.

– Jeg håber, at de endelige tognavne og udsmykningen i togene kan give anledning til refleksion og dagdrømme, for eksempel efter en lang dag på arbejde eller uddannelse, siger Mogens Hagelskær, der er administrerende direktør i Odense Letbane P/S, og slutter:

– Jeg vil gerne takke alle de mange, der har været med i processen, er kommet med forslag eller har deltaget i debatten. Samtidig vil jeg gerne rose de fem i dommerpanelet, som selv har bestemt sig for at lægge så meget indflydelse ud til letbanens kommende kunder og involvere dem i alle trin i navngivningen af vores tog.

FAKTA OM AFSTEMNINGEN
Afstemningen om de endelige 16 tognavne kørte på hjemmesiden mit-letbanetog.dk samt på Odense Letbanes facebookside.

Man skulle være logget ind på en facebookkonto for at deltage – for at sikre, at alle kun kunne deltage én gang. Alternativt kunne man deltage ved at sende en mail, hvilket nogle også har benyttet sig af.

I alt 3468 deltog i afstemningen. Hver deltager kunne sætte op til fem krydser på en stemmeseddel med i alt 37 konkrete navneforslag.

Se de 16 forslag, der endte med flest stemmer, og som dermed bliver navnene på de 16 letbanetog i Odense lige her.