Der findes mange måder at investere i aktier på, og disse måder er med til at fastsætte hvilken type aktieinvestor, du er. I denne artikel kaster vi et blik på nogle af de forskellige typer af aktieinvestorer, der findes – og læser du med, kan du måske genkende dig selv i en af typerne i denne artikel.

Den risikovillige investor
Den risikovillige investor kan ikke få nok af risiko, og har grundlæggende den holdning, at mere risiko altid er lig med et større afkastpotentiale. Den største fordel, den risikovillige investor har, er at vedkommende tør kaste sig ud i nogle aktieinvesteringer, der kan give enorme afkast, og som andre investorer typisk holder sig fra. Den største ulempe er derimod, at porteføljen kan blive udsat for store udsving, og at investeringer kan ende med et gå tabt, netop grundet høj risiko.

Den forsigtige investor
Den forsigtige investor er en diametral modsætning til den risikovillige investor. Her investeres der ud fra et forsigtighedsprincip, og tommelfingerregel nummer 1 hos den forsigtige investor er uden tvivl, at vedkommende ikke må miste penge på sine investeringer. Derudover vil den forsigtige investor også ofte diversificere sin portefølje – og sikkert også tilføje både obligationer og guld til den. Og negative indlånsrenter er heller ikke udelukkende forbundet med noget negativt for denne investortype – for i banken er pengene trods alt i sikre hænder.

Den følelsesladede investor
Den følelsesladede investor er en investor, der lader sig påvirke af sine følelser, når hun eller han investerer. Et eksempel kunne være en fodboldfan, der holder med AGF, og som derfor investerer i agf aktier udelukkende, fordi vedkommende holder med klubben. Et andet eksempel kan være investorer, der køber eller sælger givne aktier, fordi de enten er faldet eller steget meget – uanfægtet hvordan selskabets tilstand i øvrigt er.

Valueinvestoren
En valueinvestor vil altid forsøge at købe en aktie til en lavere pris sammenlignet med den værdi, investoren mener, at aktien reelt set er værd. Med andre ord vil denne investortype kun investere i aktier, hvor investoren er af den opfattelse, at der er en form for ”rabat” på aktien. En valueinvestor kigger derfor også meget på regnskaber og nøgletal, og bruger disse til at vurdere en fair pris på aktien.

Mange andre
Ovenstående er blot et udsnit af de mange forskellige investortyper, der findes. Og selv om der findes flere forskellige investortyper, er det også værd at bemærke, at det ikke er alle investorer, der kan proppes i en kasse som disse – ofte vil du som privatinvestor have flere forskellige kendetegn på tværs af de forskellige typer.

Den forsigtige investor er en diametral modsætning til den risikovillige investor. PR-foto