Fredag d. 28. september fejrer Odense Kommune for 12. gang det frivillige sociale arbejde ved uddelingen af de fem Ildsjælepriser! Prisuddelingen finder sted på den store FrivilligGalla, som er de frivillige sociale foreningers egen festaften.

Siden 2011 har den sidste fredag i september været nationalt kendt som Frivillig Fredag. Dagen bliver markeret i hele landet, og her i Odense anerkendes de mange frivilliges store indsats traditionen tro med en FrivilligGalla, som er de frivillige sociale foreningers egen festaften med alt, hvad der dertil hører.

Sidste år blev det besluttet at sammenlægge gallafesten med Odense Kommunes uddeling af de fem Ildsjælepriser – og i år gentages denne succes. FrivilligGalla finder i år sted d. 28. september. Dørene åbner kl. 16.30 og det hele foregår i Odense Idrætshal, Højstrupvej 5, 5200 Odense V.

Fem priser er i spil.
Udover Ildsjæleprisen er der også mulighed for at vinde fire andre priser, hvis man har gjort en særlig indsats indenfor en række specifikke områder.

Ildsjæleprisen er aftenens hovedpris og gives til en frivillig social forening/organisation, der har udmærket sig særligt i det seneste år.
Kickstarterprisen belønner nytænkning og iværksætterånd.
Drivkraftsprisen sætter fokus på de frivilliges gejst og engagement.
Holdspillerprisen fejrer det gode samarbejde mellem foreninger, virksomheder og kommune.
Stjernen hylder en enkelt person for en mangeårig frivillig social indsats.

Selve Ildsjæleprisen overrækkes traditionen tro af borgmester Peter Rahbæk Juel, og de andre priser overrækkes af de fire rådmænd Susanne Crawley Larsen, Brian Dybro, Søren Windell og Jane Jegind.

Ny mulighed for at indstille virksomheder.
Odense har ikke bare et rigt foreningsliv. Odense har også et sprudlende erhvervsliv og mange virksomheder er gode til at bakke op om det frivillige sociale arbejde. Derfor er der som noget nyt i år også mulighed for at indstille virksomheder til Holdspillerprisen, hvis disse har gjort en særlig indsats for at understøtte en frivillig social indsats.

Alle kan indstille kandidater til priserne. Det er allerede nu muligt at indstille kandidater til de fem priser via: http://www.odense.dk/ildsjaeleprisen

Ud fra indstillingerne finder Odense Kommunes indstillingsudvalg vinderne til de fire øvrige priser.
Til hovedprisen, Ildsjæleprisen, nominerer indstillingsudvalget tre foreninger blandt de indstillede kandidater, der skal dyste om den prestigefyldte titel. Den endelige vinder af Ildsjæleprisen afgøres som traditionen foreskriver ved publikumsafstemning under selve prisuddelingen på FrivilligGalla den 29. september.

Hvem der skal modtage de fire øvrige priser afgøres af indstillingsudvalget på baggrund af de indsendte indstillinger.

Læs mere om FrivilligGalla her.