Hovedpine, svimmelhed og dårlig koncentration. Det er, hvad mange lærere og elever oplever dagligt rundt om på landets skoler. De danske elever opholder sig 20 % mere i skolen end elever på verdensplan, og det er derfor paradoksalt, at de danske skoler sakker bagud på indeklima, i forhold til de øvrige nordiske lande, hvor balanceret ventilation og regelmæssige tilsyn med indeklimaet er mere udbredt.

Sammen med Middelfart, Odense og Kolding Kommuner, SDU og Rådgivningsfirmaet MOE er CLEAN netop blevet udvalgt af Realdania til at modtage 1,5 mio. kr. i støtte til at kick-starte arbejdet med indeklima og skabe et grundlag, så kommunerne kan prioritere investering i indeklimatiltag på et velbelyst grundlag. Projektet hedder “Sunde skoler – sund læring”.

 

Projektet går kort sagt ud på at lette processen for at vælge og igangsætte robuste og helhedsorienterede indeklimarenoveringsløsninger. Der bliver taget udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra de tre syddanske partnerkommuner, hvor der i er 60 % af alle de 76 skoler er udfordringer med indeklimaet. Odense, Kolding og Middelfart kommuner har alle renoveringsvilje til indeklimatiltag på skoler og har i deres budgetter for 2018-2020 samlet afsat i størrelsesordenen 83 mio. kr. til indeklimatiltag.

Ni repræsentative skoler bliver udvalgt, to fra Middelfart, tre fra Kolding og fire fra Odense, til en detaljeret kortlægning, hvor der bliver målt på CO2, temperatur, fugt, radon og akustik. Skolerne bliver nøje udvalgt efter om, de har aktuelle problemer, er forskellige fra hinanden og har vilje til indgå i projektet. Skolernes ansatte interviewes om, hvordan de oplever indeklimaet. Denne information bliver sammenholdt med de fysiske målinger.

Når det gælder prioritering omkring indeklimatiltag, er det vigtigt også at forstå, hvor og hvordan beslutningerne bliver taget, – styres renovering fra kommunernes ejendomsforvaltning eller decentralt på skolerne og giver denne organisering udfordringer. For at sikre medejerskab bliver centrale repræsentanter involveret i projektets forløb interviewet.

 

Projektchef Lotte Lindgaard Andersen, CLEAN siger:” Det unikke ved projektet er partnerskabet mellem kommuner, som har viljen til videndeling og en god tradition for samarbejde. Projektet er ambitiøst i forhold til videndeling mellem de involverede kommuner, men også i forhold til at ville skabe en metodesamling, som kan anvendes af andre kommuner. Her tænkes på udbudsmateriale for kortlægning af målt og oplevet indeklima, kommunale beslutningsveje og prioriteringskatalog over forskellige indeklimaløsninger.”

Med udgangspunkt i projektets kortlægningsfaser, interviews, indeklimamålinger og analyser udvikles individuelle strategiske indeklimaplaner for hver af de 3 kommuner.

Indeklimaplanerne vil indeholde et dokumentationsprogram for målt, oplevet indeklima og et katalog over helhedsorienterede high tech/low tech løsningsforslag til forskelligt ambitionsniveau, økonomi, og skoletype, hvor også fordele og ulemper er belyst.

Koncernkompetencechef Steffen Maagaard, MOE siger: “Det vigtigste ved en god indeklimaplan er, at der tænkes helhedsorienteret i forhold til indeklimaparametre såsom lys, temperatur, akustik, luftkvalitet, arkitektur, brugeradfærd, med mere. Man skal altså sørge for, at der ikke planlægges individuelle tiltag, som modarbejder hinanden. Derimod skal man tage højde for, at indeklimaparametrene både kan påvirke hinanden positivt og negativt – eksempelvis, skal man sikre, at et øget luftskifte ikke giver støj- og trækgener.”

Undervejs i udfærdigelsen af de strategiske indeklimaplaner til de tre kommuner vil der være flere workshop mellem de af Realdania 9 støttede projekter i 12 kommuner med henblik på videndeling og skalering til andre kommuner, så indeklima ikke længere er et ”buzzword” men virkelig får sin plads på den kommunale dagsorden

Pressefoto: CLEAN

Om projektet:

Projektet “Sunde skoler – sund læring” er det største af de af Realdania støttede indeklimaprojekter og udmærker sig ved et partnerskab mellem de tre kommuner, Middelfart, Kolding og Odense med CLEAN som projektleder samt MOE rådgivende Ingeniører som videnspartner på indeklima og SDU som videnspartner på organisation og proces.

CLEAN Grøn Erhvervsvækst er et veletableret lokalt partnerskab, hvor tre af kommunerne og en række nye partnere har besluttet at prioritere en indsats indenfor forbedring af indeklima i skoler. Partnerskabet er, med CLEAN ved roret, vant til gennem 8 år at arbejde sammen i forskellige bygnings-, energi-og klimaprojekter med tiltag i region Syddanmark.

Middelfart, Kolding og Odense Kommune indgår i projektet med skoler og bidrager i øvrigt aktivt i koordinering/kortlægning af bygninger/udfordringer, indeklimamålinger, samt interview om oplevet indeklima.

Projektet løber fra januar 2019 – november 2019

for mere information klik her.