Har du en kollega, der har et handicap? Har du selv et handicap, og har du lyst til at hædre din arbejdsplads eller en frivillig organisation, hvor du hjælper til? Så er det nu, du kan indstille din kandidat til Odense Kommunes Handicappris 2018.

Handicapprisen går i år til en virksomhed eller en organisation, der ser potentiale i stedet for krykker, hjerneskade eller manglende lemmer, og hvor mennesker med handicap er en del af kollegaflokken. Under temaet “Socialt ansvar” står Beskæftigelses- og Socialforvaltningen for årets overrækkelse af prisen.

– I år sætter vi fokus på de virksomheder og organisationer, der skaber arbejdspladser til mennesker med handicap. Det kunne være dagligvarebutikken, der har ansat en person med autisme til at sætte varer på plads eller en lektiecafé, hvor den frivillige lektiehjælper sidder i kørestol. Vi vil gerne hylde dem, der ser en dygtig medarbejder og ikke et handicap, siger Beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro.

Handicapprisen 2018 går ikke til enkeltpersoner, men til en virksomhed eller en organisation, der tager et socialt ansvar på sig og arbejder for et rummeligt arbejdsmarked, hvor der er plads til, at også mennesker med handicap kan yde en indsats og give værdi til virksomheden eller organisationen.

Årets pris kan eksempelvis gives til en virksomhed, der har mennesker med handicap ansat på fuldtid, deltid, i flexjob eller i praktik. Eller til en frivillig forening eller en NGO, der inkluderer frivillige med et handicap i det daglige arbejde.

Indstilling af kandidater
Fra mandag den 8. oktober og frem til den 2. november 2018 kan du indstille din kandidat. Alle kan indstille kandidater til Handicapprisen. Virksomheder eller organisationer kan også indstille sig selv.

Send oplysninger på virksomheden eller organisationen sammen med en kort begrundelse til handicappris@odense.dk.

Repræsentanter fra Odense Handicapråd og Odense Kommune nominerer tre af de indstillede kandidater og blandt disse udpeges en endelig vinder ved overrækkelsen af Handicapprisen 2018 den 3. december.

Prisoverrækkelsen
Der er lagt op til en festlig eftermiddag, når Odense Kommunes Handicappris 2018 uddeles af rådmand Brian Dybro på FN’s internationale handicapdag mandag den 3. december i Seniorhus Odense, Toldbodgade 5, 5000 Odense C fra kl. 15.00-16.00.

Alle interesserede er velkomne til at deltage ved overrækkelsen. Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til vitv@odense.dk senest mandag den 26. november.

Handicapprisen går i år til en virksomhed eller en organisation, der ser potentiale i stedet for krykker, hjerneskade eller manglende lemmer, og hvor mennesker med handicap er en del af kollegaflokken. Under temaet “Socialt ansvar” står Beskæftigelses- og Socialforvaltningen for årets overrækkelse af prisen. Foto: ABW