Hvis du støder på en masse børn rundt i Odenses gader midt i skoletiden så skal du ikke være bekymret, de er sendt derud af deres lærere.

I denne uge bevæger både elever og lærer sig ud i gaderne for at iværksætte nye ideer. De deltager alle i konkurrencen ‘Vores By Vores Løsning* som handler om de aktuelle udfordinger der er i verden såsom, klimaforandring, affald i gaderne osv. Nu er det op til børne at komme med de bedste løsninger, de arbejde på gaderne og på Odenses Hovedbiblotek.

Det omhandler 8. klasserne fra otte skoler i Odense, i alt 340 børn. De får nu muligheden for at arbejde i byrummet i stedet for deres klasselokaler.

Børn – og ungerådsmand Susanne Crawley Larsen udtaler sig om projektet:

“Odense skal være byen, hvor generationer bor. Det er helt oplagt, at vi inddrager byens elever i Odenses fremtid. Det er netop i skolen, at elevernes dannelsesrejse for alvor går i gang, hvor de lærer at engagere sig og tage ansvar for sig selv og den verden, de er en del af.”

Fredag den 9 september er sidste dag i innovations projektet og eleverne skal komme med deres bud som går videre i finalen i Magasin fredag den 16 september.
Der er selvfølgelig også en præmie på højkant. Den klasse som vinder, modtager en vandre pokal og en ‘behind the scene’ tur i Odenses byomdannelse. Derudover får de en aften i byen med spisning og stand up for hele klassen.

Du kan læse hele artiklen her