Musholm – Ferie, Sport og Konference, er netop blevet ombygget og udvidet med stort fokus på bæredygtighed, hvilket medlemmerne at Odense Bæredygtighedsråd har fået øje på. Det fortæller Odense Kommune i en pressemeddelelse.

Rådets medlemmer, der tæller både private og offentlige aktører, tog for nyligt turen over Storebælt for at blive introduceret til det helhedssyn, der præger renoveringen.

musholm logoHenrik Ib Jørgensen, direktør for Muskelsvindfonden viste Bæredygtighedsrådets medlemmer rundt på Musholm. Henrik Ib Jørgensen fortalte bl.a., at renovering har haft fokus på at finde bæredygtige løsninger indenfor fire hjørneflag, som er social-, økonomisk-, arkitektonisk- og miljømæssig bæredygtighed.

Niels Kristian Hansen, næstformand for Odense Bæredygtighedsråd og repræsentant fra Rosengårdscenteret i Odense glæder sig over besøget ved Musholm:

”Selvom vi selv har renoveringer i Odense, som har et bæredygtigt fokus, var det meget spændende at se, hvordan andre har grebet det an. Ikke mindst den måde, hvorpå Musholm har fået indtænkt fuld tilgængelighed for handicappede på en naturlig måde, var inspirerende, fortæller Niels Kristian Hansen.

En af de renoveringer i Odense som Niels Kristian Hansen tænker på, er Fyns Almennyttige Boligselskabs renovering af det odenseanske boligområde Korsløkken, som boligselskabet i øvrigt vandt Odense Bæredygtighedspris for tidligere i år.