Ny Specialenhed ind i kampen mod bander i Odense

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen etablerer en ny specialenhed som en del af indsatsen mod bander i Odense Kommune. Specialenheden skal sikre en systematisk og koordineret indsats, der bygger på en samlet og koordineret viden om borgere med banderelationer.

Smidige og systematiske sagsgange og tæt samarbejde om målgruppen imellem Politiet, Udbetaling Danmark og Odense Kommune skal sikre maksimal aktivering af borgere med banderelationer, der modtager ydelser fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Derudover skal enheden gennemføre sanktioner i ydelsen, hvis borgeren ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet og ikke deltager i fx samtaler og beskæftigelsestilbud.

– Med bandepakken fra i fredags er indsatsen mod bander og bandekriminalitet blevet skærpet. Den sætter rammen for Odenses Kommunes indsats på området. Banderne skal stoppes. Vi hverken kan eller vil acceptere bandekriminalitet i vores by. I dag har vi i Beskæftigelses- og Socialudvalget holdt udvalgsmøde hos Fyns Politi, hvor vi har drøftet den fælles fremtidige indsats. Bandemedlemmer skal stresses og aktiveres maksimalt inden for lovens rammer. Borgere med banderelationer skal opleve en konsekvent og nultolerant indsats, hvor sanktioner bliver brugt ved fx udeblivelse fra samtaler eller beskæftigelsestilbud, siger Steen Møller, rådmand i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

For at sikre tydelig retning for specialenheden er der opstillet effektmål, der månedligt afrapporteres til Beskæftigelses- og Socialudvalget. Udvalget orienteres bl.a. om fremmøde og sanktioner, herunder fratagelse af ydelse på baggrund af manglende samarbejde.

Foto Christian Christensen

– Ønsker et medlem af en bande et andet liv – at komme væk fra det kriminelle miljø, skal det være en mulighed. Her giver den nye Bandepakke os mulighed for at styrke exitprogrammer, der hjælper med råd, vejledning og muligheden for at starte på en frisk. Her får den nye specialenhed også en central rolle, siger Steen Møller, rådmand i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Ansættelser til Specialenheden forventes at være på plads, så den kan starte arbejdet 1. juni 2017.