Tarup-børn er kommet godt op at køre

STYR PÅ TRAFIKKEN: Der var store smil og god trafikstil lige fra morgenstunden, da et halvt hundrede børn fra Børnehuset i Tarup forleden modtog hæder og en ladcykel fra GF Forsikrings fond.

Nu kan børnene – i små grupper ad gangen – lettere komme rundt på ture sammen med de voksne. Her er Søs og Freja kommet op at køre med Emil ved styret. Bagest i billedet er det (fra højre) Magnus, Magnus, Bjørn, Marius, Filippa, Luna, Aksel, Manilla, Alba, Magne, Nicoline, Laurits, Ellen, Elias og Lærke. (Foto: Line Svane Pedersen)

“Det er højre – og det er venstre”, lød det kompetent fra et af de morgenfriske Tarup-børn, mens trafikkonsulent Pernille Andersen fra GF Forsikrings fond holdt tale til ære for den lokale børnehave.
Og at poderne på Tarupgårdsvej har godt styr på trafikken, er netop årsagen til, at GF Fonden uddelte en flot grøn og eldrevet ladcykel.

– I GF Fonden vil vi med donationen gerne bakke op om jeres fine arbejde for trafiksikkerheden, sagde Pernille Andersen i sin tale til både børn og voksne.

Søger nye veje til oplevelser
Børnehuset Tarup havde søgt GF om støtte som led i en indsats for at få børnene mere rundt i lokalområdet. Tidligere havde børnecentret en udflyttergruppe i Spedsbjerg, men den er nu nedlagt – og institutionen er nu nødt til at afsøge nye veje for at give børnene oplevelser og udfordringer.

– Vi er meget glade for vores nye ladcykel, der giver os bedre muligheder for at komme rundt i mindre grupper ad gangen, sagde den daglige leder, Lisbet Roland Ewertsen.

Hun takkede på vegne af både børn og voksne med flotte børnetegninger med trafiksikre motiver til GF Fonden, der bor omtrent nabo til institutionen. Fejringen blev markeret med brunsvigerspisning og juicedrikning og med trafiklege på børnehavens grund. Og naturligvis blev der tid til en lille prøvetur i den nye ladcykel for alle børn. På skift.

GF Fonden støtter hvert år lokale trafikprojekter over hele landet, men modtager dog langt flere ansøgninger, end der er midler til. Men til sommer åbnes der igen for ansøgninger på www.gftrafiksikker.dk