Hundredvis af fynske skoleelever har deltaget i konkurrencen “De Eventyrlige Lege”, hvor de har indsendt kreative produkter, der tager udgangspunkt i H.C. Andersens eventyr “Den Grimme Ælling”. Kreativiteten og variationen har været stor i den første udgave af konkurrencen, som H.C. Andersen Festivals og H.C. Andersen Fonden står bag. Tirsdag blev de nominerede til finalen blevet offentliggjort.

En lampe, en ballet, en tegneserie, en stol, en film og et digt. H.C. Andersens eventyr “Den Grimme Ælling” kan fortolkes på mange måder, og det har fynske skoleelever bevist i konkurrencen “De Eventyrlige Lege”. Knap 100 kreative og fantasifulde forslag har fynske skoleelever i grundskolens ældste klasser og på ungdomsuddannelserne indsendt, og i dag nominerer juryen de seks finalister, som skal dyste om førstepræmien på 2×10.000 kr.

Foto: HC Andersen Festivals

Hos H.C. Andersen Fonden glæder man sig over elevernes kreative evner:

“Vi er imponerede over forslagenes høje niveau. Det har virkelig været inspirerende for os at møde så stor en idérigdom, kreativitet og alsidighed. Forslagene er dygtigt gennemarbejdede i forskellige genrer, medier og formater som f.eks. dans, kortfilm, musik, skulptur, design og litteratur. De vidner om en ungdom, der kender deres H.C. Andersen, og som er gode til at forstå ham på deres måde. Vi møder her unge, som tør sætte sig selv og deres generations identitet på spil ved at være personlige og vise mod og ærlighed. Og vi glæder os over, hvordan eleverne er i stand til at bygge bro mellem det historiske og det moderne i et godt mix mellem det klassiske og det meget kreative i nutidens genrer og medier. En sidegevinst er det tilmed, at mange af forslagene umiddelbart ville kunne sættes i produktion,” siger Jens Thodberg Bertelsen, leder af H.C. Andersen Fonden/Uddannelse.

Konkurrencen er kommet for at blive
Det er første gang, at “De Eventyrlige Lege” afholdes, og selvom konkurrencen først afgøres under H.C. Andersens Festivals i uge 34, er den odenseanske kulturfestival allerede meget positive:

“Første udgave af “De Eventyrlige Lege” har allerede vist sig at være en stor succes. De mange deltagere bekræfter os i, at de unge elsker at boltre sig i H.C. Andersens kunstneriske univers og er dygtige til at omsætte ham til nutiden. Meget tyder på, at “De Eventyrlige Lege” er kommet for at blive, og sammen med H.C. Andersen Fonden starter vi nu planlægningen af “De Eventyrlige Lege” i 2019 – om et andet af Andersens eventyr og hvor unge fra hele Danmark får mulighed for at deltage,” siger Peter Bøgholm, direktør for H.C. Andersen Festivals.

Udstilling for alle
Under H.C. Andersen Festivals kan du se alle de indsendte forslag, der bliver udstillet på Magasinet i Odense i hele uge 34.

Det er også her, finalen finder sted torsdag den 23. august kl. 16. Finalen består af to kategorier – én for deltagere fra grundskolens 7.-9.klasse og én for ungdomsuddannelserne. Her konkurrerer de seks finalister om hovedpræmien på 10.000 kr. Der er pengepræmier til alle finalisterne, da H.C. Andersen Festivals uddeler henholdsvis på 10.000, 7.000 og 5.000 kr. i hver kategori.

De nominerede finalister i grundskolen:
Den grimme ælling” – en ballet af elever på Det Kgl. Teater – Balletskolen Odense
Dommernes begrundelse for nomineringen: Høje æstetiske kvaliteter. Poetisk, smuk og rørende. Fornemt samarbejde og flot koreografi. Original måde at gentænke og tidssvarende måde at tolke H.C. Andersen på. Formår gennem dansen at fortælle en god historie om, hvad man er oppe imod som mønsterbryder. Drejer sig ekspressivt og meget tankevækkende om fællesskabets flertydighed. Fremherskende HCA-værdiord: Mønsterbrud, Mødet med det andet samt Fantasi og skabertrang.

“Den grimme og den smukkeste side” – en lampe af Andreas, Line og Lukas, Søhusskolen
Dommernes begrundelse for nomineringen: Rå æstetik. Modig, original og sjov. Matcher den andersenske humor og ironi. Gennemtænkt. Komprimeret i sit udtryk – få elementer, enkel og elegant med sans for materialets muligheder og farver. Postmodernistisk brugsgenstand med et mix af det moderne og det gamle – af det grimme og det skønne. Eventyrligt fabulerende. Fremherskende HCA-værdiord: Fantasi og skabertrang, Mønsterbrud og Mødet med det andet.

“Den grimme ælling” – en tegneserie af Emil og Nicklas, Lillebæltskolen
Dommernes begrundelse for nomineringen: Debatterende. Knytter an til en af samfundets aktuelle problematikker og dilemmaer. Tydelige holdninger i fortællingen med et hertil afstemt form- og farvevalg. Modigt og gennemtænkt. Går i koblingen til Andersen uhøjtideligt til opgaven. Ærligt og nutidigt tekstudtryk. Fremherskende HCA-værdiord: Mødet med det andet, Mønsterbrud, Det store i det små og Stræben efter indsigt i det, der er større end én selv.

De nominerede finalister på ungdomsuddannelserne:
“Guldæg” – en stol af Annemette og Jacob, Odense Tekniske Gymnasium
Dommernes begrundelse for nomineringen: Æstetisk smuk. Overraskende. Original og innovativ. Kan bruges af både børn og voksne. Gennemarbejdet og godt formidlet. Veludført model. Lægger op til fællesskab præget af samvær, fortælling og nærvær. En fortætning af form og indhold. Fremherskende HCA-værdiord: Fantasi og skabertrang og Det store i det små.

“Svanetanker” – et digt af Astrid Ellen, Svendborg Gymnasium
Dommernes begrundelse for nomineringen: Enkel, stram og stringent komposition. Lyrisk meget kraftfuld. Moderniseret HCA. Uden forfladiget, lykkelig udgang, men med dybde og brud som i de bedste af Andersens eventyr. Fremherskende HCA-værdiord: Fantasi og skabertrang og Stræben efter det, der er større end én selv.

“Den grimme ælling” – en film af Buster, Gabriel, Jakob, Jonas, Peter og Sylvester, Odense Katedralskole
Dommernes begrundelse for nomineringen: Selvstændigt og professionelt. Godt teknisk udført. Flot flow, god klipning og en lyssætning, der understøtter indholdet. Fornemt samspil mellem film, musik og ord. På én gang genreoverskridende og genresammenføjende. Stærk og udfordrende i sin æstetik og poesi – i et spænd mellem det smukke og det frastødende. Illusionsnedbrydende. Udfordrer beskueren. Fremherskende HCA-værdiord: Mønsterbrud, Mødet med det andet, Fantasi og Skabertrang og Stræben efter indsigt i det, der er større end én selv.