img-1442233576129-logo-100w100hFyns Almennyttige Boligselskab (FAB) er nomineret til Odense Bæredygtighedspris 2015 med et initiativet, som har til formål at forbedre og fremtidssikre de boligsociale og fysiske forhold i Korsløkken.

downloadInitiativet er gennemført sammen med en lang række aktører heriblandt 5E BYG, som er hovedentreprenør på byggepladsen. Om initiativet vinder prisen, eller om det bliver et af de andre to nominerede initiativer, afslører Anker Boye d. 3. marts på Odense Rådhus.

Alle er velkomne til arrangementet. Se også Dit Odense.

download (10)Hos FAB er den bæredygtige tilgang til arbejdet en helt naturlig ting, fortæller projektchef Henrik Max Rasmussen:
– I FAB er vi rigtig glade for nomineringen til årets Bæredygtighedspris. For bæredygtighed giver ganske enkelt mening for os. For kun ved at tænke økonomiske, miljømæssige og sociale hensyn ind i vores byggerier og renoveringer, skaber vi de bedste løsninger for vores beboere nu og i fremtiden, siger Henrik Max Rasmussen.

5E BYG A/S har øget virksomhedens fokus på bæredygtighed, da det i fremtiden vil bliver en konkurrenceparameter, fortæller projektleder Jesper Kidholm Lund:
– Den bæredygtige tilgang er helt sikkert kommet for at blive. Og hos 5E BYG A/S handler det at være bæredygtig ikke kun om at bruge de korrekte miljøvenlige materialer. Det handler også om processen, altså om hvordan vi når i mål, så arbejdet sker på en korrekt og forsvarlig arbejdsmiljømæssig måde. Derudover integrerer vi også sociale hensyn som fx jobskabelse i vor byggeriprocesser. Det er alt sammen er en del af vor CSR indsats, siger Jesper Kidholm Lund.

Anker Boye
Anker Boye

Det er Odense Bæredygtighedsråd, som uddeler Bæredygtighedsprisen og rådets formand Anker Boye fortæller:
– Det er jo masser af byggerier herunder renoveringer i gang i Odense lige nu, og det glæder mig at se, at den helhedsorienterede tilgang, som bæredygtighed står for, også vinder indpas her, siger Anker Boye.

Om initiativet
Forbedring og fremtidssikring af de boligsociale og fysiske forhold i Korsløkken ved FAB

Gennem en totalrenovering af FABs ca. 1.200 boliger i Korsløkken forbedres og fremtidssikres boligerne og boligområdet. Efterisolering, energimærkede vinduer, solfangere m.m. er nogle af de valgte miljøtiltag. Gennem løsninger med lokal nedsivning af regnvand skabes et mangfoldigt dyre- og planteliv i Korsløkken.

Den sociale indsats styrker sammenhængskraften og forbedrer trygheden i boligområdet med mere end 60 nationaliteter. Fx tilbydes familier lektiehjælp, tryghedsvandringer, motionstilbud, uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder m.m. Under projektet Byg til Vækst har 5E BYG lavet en model for involvering af beboere på byggepladsen.

12318164_1078038612218119_71955106_o5E BYG, som er hovedentreprenør på byggepladsen, har fået miljødiplom for bl.a. indsatsen med begrænsning af affaldsmængder herunder forsvarlig bortskaffelse af kemikalier. 5E BYG har ydet en ekstraordinær indsats for et bedre arbejdsmiljø på byggepladsen fx ved begrænsning af støj og støv. Korsløkken har på den måde også været rollemodel for fremtidige fynske renoveringssager.

 

download (1)

To andre initiativer er også nomineret til Bæredygtighedsprisen
Tietgen KompetenceCenter, International afdeling med et initiativ, som har til formål at gennem uddannelse og kompetenceafklaring af at integrere flygtninge/indvandrere på det danske arbejdsmarked.

images (3)De Forenede Dampvaskerier i Odense med rengøringskonceptet Viima, som på basis af en ny fiberteknologi er til gavn for miljø, arbejdsmiljø og økonomi. Systemets effekt er dokumenteret af uvildige akkrediterede institutter og har bidraget til en stor vækst på vaskeriet i Odense.

For yderligere oplysninger om arrangementet se mere på vores kalender på Dit Odense.

images (2) download (12)