Ældre- og Handicapudvalget i Odense Kommune har d. 30/8 besluttet, at rehabiliteringstilbuddet Kragsbjergløkke Leve-Ud afvikles. Som konsekvens deraf har OK-Fonden ligeledes besluttet at afvikle plejehjemmet Kragsbjergløkke Leve-Bo.

Leve-Ud
Leve-Ud er et forsøgsprojekt, som Odense Kommune og OK-Fonden har skabt i fællesskab. Formålet var at undersøge, om et intensivt, længerevarende rehabiliteringsforløb kunne hjælpe borgere med at blive boende længere tid i eget hjem, frem for f.eks. at komme på plejecenter.

En uvildig evalueringsrapport har vist, at mange af de borgere, der har været igennem et forløb på Kragsbjergløkke Leve-Ud, har nået deres mål. Der er mange gode historier. Men rapporten viser også, at for langt de fleste borgere ville den samme effekt kunne være opnået med en billigere indsats i borgernes eget hjem.

Desværre går mål og omkostninger ikke op i en højere enhed og forsøget er derfor blevet lukket ned.

“Vi er nødt til at vende hver femøre og prioritere de penge, vi har, så vi sikrer mest mulig livskvalitet for borgerne. Og her kan vi desværre konstatere, at effekten ikke står mål med omkostningerne, og derfor har et enigt udvalg besluttet at lukke tilbuddet”, siger Ældre- og handicaprådmand, Brian Skov Nielsen (EL)

Du kan læse hele artiklen på her