Corona-situationen påvirker hele Danmark på mange forskellige måder, og for lærerne på Odense Musikskole har nedlukningen af samfundet medført, at de må tænke i helt nye og anderledes tilgange til undervisningen.

Jette på hjemmekontoret, foto: Odense Musikskole

At lærerne virkelig har taget udfordringen op og kastet sig ud i nye metoder og uafprøvet land kan ses på de mange forskelligartede løsninger. Fælles for løsningerne er naturligvis det altoverskyggende faktum, at man ikke kan mødes fysisk i samme rum med sine elever.

Der foregår bl.a. meget solo-undervisning via elektroniske platforme som Skype, Facetime og zoom. Her er udfordringen bl.a. at den relation man normalt opbygger til eleven i undervisningstiden, skal skabes på en ny måde, så der stadig er et trygt rum til læring. Og det kan være rigtig barsk for musikalske ører at vænne sig til lyden.

Kontakten med eleverne skal også give inspiration til egen øvning, og det kan fx være noder der sendes ud, lydfiler man kan øve sig til, en opgave med selv at indspille et nummer og sende det til sin lærer og meget mere. Der er stort set ingen grænser for lærernes opfindsomhed.

Musikskoleleder Uffe Most siger:

“Generelt oplever vi, at elever og forældre er meget glade for at holde kontakten med deres lærer ved lige og holde fast i musikken og øvningen på instrumentet. Musikken skaber et slags “helle”, et særligt rum hvor eleverne kan fordybe sig og coronaen er glemt for en stund. Den ugentlige kontakt med læreren er også en kærkommen adspredelse i hverdagen og corona-hjemmelivet.”

Underviser i Musikalsk legestue for de yngste, Jette Holk, har også afprøvet nye tiltag i den nye virkelighed:

“For første gang har jeg prøvet at undervise mine legestue-hold med børn og forældre i alderen 1-6 år via den elektroniske platform zoom. Jeg oplevede, at børnene og forældrene var meget begejstrede for at være med og få friske input til musik og sang. Det fungerede fint med alle familierne hjemme i stuerne, og det var dejligt for mig at få noget feedback fra børnene og mærke deres begejstring. Den elektroniske løsning kan ikke erstatte det ægte møde, men det er et godt alternativ, når vi ikke må samles i samme rum.”

Jette Holk sidder klar igen til en ny omgang undervisning af de yngste elever og deres familier i Musikalsk legestue fra sit hjemmekontor lørdag 4. april kl. 11.00.