Virksomhederne i brancher med mange servicejob skal få nemmere ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, og samtidig skal ledige med kort eller ingen uddannelse hjælpes nærmere et job. Det er formålet med en ny indsats, der under overskriften Service i Vækst skal få flere ledige i arbejde i for eksempel restaurations- og gartneribranchen, fortæller Odense Kommune i en pressemeddelelse.

En hastigt voksende restaurationsscene, et stort turisme- og konferencepotentiale og nye forretningsområder indenfor gartneribranchen. Det er nogle af de muligheder, der nu skal udnyttes til at få flere odenseanske ledige ind i servicejob.

Med 572 flere arbejdspladser i perioden 2013-2016 er hotel- og restaurationsbranchen en af de brancher, der i Odense er vokset mest de seneste år, og med åbningen af Odeon samt det kommende H.C. Andersen Eventyrhus er der potentiale for endnu mere vækst de kommende år.

I forbindelse med budgetforliget satte partierne således et mål om at skabe op imod 1.000 nye servicejob indenfor turisme i de kommende år. Samtidig har den fynske gartneribranche den seneste tid oplevet en positiv udvikling med øget omsætning og står foran udviklingen af et helt nyt forretningsområde for medicinsk cannabis, og endelig opstår der en række servicejob i forbindelse med byens mange byggeprojekter.

Udviklingen i disse brancher åbner muligheder for at få flere ledige med kort eller slet ingen uddannelse i job.

– Odense bevæger sig hastigt fremad i disse år, hvor der er skabt næsten 2.000 private arbejdspladser alene i 2016. Med de nye initiativer vil vi sikre, at vi får alle med, så ledige med korte uddannelser eller helt uden kan få opkvalificering og arbejde. Samtidig hjælper vi de odenseanske virksomheder med at få den rette velkvalificerede arbejdskraft, siger borgmester Peter Rahbæk Juel.

Indsatsen for at få flere ledige ansat i servicejob udspringer af Beskæftigelses Task Force Odense, der netop anbefalede en målrettet indsats for gruppen af ledige, som udgøres af ufaglærte, faglærte og odenseanere med ikke-vestlig baggrund. For disse mennesker kan servicejob være en god indgang til arbejdsmarkedet.

“Service i vækst” finansieres med 6 mio. kroner over to år, som forligspartierne satte af i årets budgetforlig, og indsatsen vil blive forankret i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

De konkrete indsatser vil blive planlagt og udført i dialog med de relevante brancheforeninger, uddannelsesinstitutionerne og jobcentret, og som følge heraf vil “Service i Vækst” også indgå i arbejdet i Beskæftigelsesalliancen, hvor virksomheder, A-kasser og fagforeninger, uddannelsesinstitutioner og kommunen samarbejder om at løse Odenses udfordring med ledighed.

– Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at få ledige i job i service- og turisterhvervet, som vi forventer kommer til at vokse de næste år. Vi er klar med den rette hjælp og opkvalificering til den arbejdsløse, så vi kan få endnu flere odenseanere i job. Det er godt for den enkelte og vores velfærd, siger beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro.

For at sikre, at indsatsen har den ønskede effekt, vil den blive fulgt tæt. Økonomiudvalget vil således blive præsenteret for en opfølgning på indsatsen tre gange i løbet af projektperioden.