De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at den sæsonkorrigerede ledighed i august 2018 er 4.814 fuldtidspersoner. Det svarer til 5,2 % af arbejdsstyrken i Odense Kommune. De nye tal betyder, at ledighedsprocenten i Odense er uændret fra juli til august 2018.

Foto: ABW

For hele landet er ledighedsprocenten ligeledes uændret fra juli til august 2018. Ledighedsprocenten for hele landet er 3,9 % i august 2018.

– Vi holder trit med landsgennemsnittet, men vi vil jo hale ind. Vi skal hurtigt have de mange ledige dimittender ud i arbejde og derudover holde fast i det lange seje træk for også at få nogle af de langtidsledige videre ud i arbejdsfællesskabet, siger rådmand Brian Dybro.

Den største gruppe af forsikrede ledige i Odense er akademikere, og det skyldes netop, at der er for mange dimittender, der siger farvel til studiet og i stedet goddag til ledighedskøen. Derfor er Beskæftigelses- og Socialforvaltningen allerede på tirsdag klar med en karrieremesse i samarbejde med Syddansk Universitet.

Her vil 20 virksomheder medbringe relevante stillingsopslag til studiejobs, praktikker og muligheder for projekt- og specialesamarbejder. Over 250 studerende har meldt sig til Student2Company Match, som arrangementet hedder.

– Vi skal have flere af de unge ud i virksomhederne, allerede mens de er i gang med at studere. På den måde får de mere erfaring og er bedre rustet til at tage et job, når de er færdige, siger Brian Dybro.

Karrieremessen finder sted på Medietorvet på SDU tirsdag d. 2. oktober fra 12-15.

Odense indtager med de nye ledighedstal en 6. plads i ledighedsplaceringen i august 2018. Dvs. Odense har landets 6. højeste ledighedsprocent. I juli 2018 havde Odense landets 7. højeste ledighedsprocent.

Den aktuelle ledighedsprocent er 5,1 % svarende til 4.741 fuldtidspersoner.

Læs mere om karrieremessen på SDU’s hjemmeside.