De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at den sæsonkorrigerede ledighed i juli 2018 er 4.840 fuldtidspersoner. Det svarer til 5,2 % af arbejdsstyrken i Odense Kommune. De nye tal betyder, at ledighedsprocenten i Odense er steget fra 5,1 % i juni til 5,2 % i juli 2018.

For hele landet er ledighedsprocenten uændret fra juni til juli 2018. Ledighedsprocenten for hele landet er 3,9 % i juli 2018.

– Ledigheden stiger en smule, især på grund af de akademiske dimittender, og det kan umiddelbart lyde skidt – men faktisk viser det, at vi på vej i den rigtige retning. Vi har nemlig gjort en masse for at forsøge at løse det problem, Odense har med ledige akademikere, og derfor er dagens stigning også kun på 0,1 procentpoint, hvor den både i 2016 og 2017 var på 0,2.

– Det er selvfølgelig ikke nok. Vi vil længere ned. Det er også derfor, vi snart er klar med Praktikindsamlingen, hvor vi skal have endnu flere virksomheder til at tage en virksomhedspraktikant. En praktik er nemlig en rigtig god vej mod et job, siger rådmand Brian Dybro.

Odense indtager en 7. plads i ledighedsplaceringen i juli 2018. Dvs. Odense har landets 7. højeste ledighedsprocent. I juni 2018 havde Odense ligeledes landets 7. højeste ledighedsprocent.

Den aktuelle ledighedsprocent er 5,0 % svarende til 4.657 fuldtidspersoner.

Bemærk at tallene ovenfor sammenligner ledighedstallene for juli 2018 med ledighedstallene for juni 2018, som de så ud, da Danmarks Statistik offentliggjorde dem.

Foto: ABW