Arbejdet med at lave nye vejforløb som forberedelse til letbanen er startet på Middelfartvej. Senere fortsætter det på Stadionvej, Højstrupvej og Vesterbro. Det oplyser Odense Letbane i en pressemeddelelse.

Arbejdet med at skabe plads til letbanen er i gang på Middelfartvej – og i løbet af 2018 fortsætter det på Stadionvej, foran Idrætsparken samt på Vesterbro.

Anlægsarbejdet går ud på, at der skal bygges nye vejbaner, cykelstier og fortove langs letbanens rute, så der bliver et otte meter bredt areal til selve letbanesporet.

Hen over sommeren bliver der arbejdet på Middelfartvej på strækningen mellem Grønløkkevej og Hauges Plads. Når arbejdet begynder på Middelfartvej, vil det ikke længere være muligt at parkere langs kantstenen på denne del af Middelfartvej.

Arbejdet bliver i første omgang lavet i den nordlige side af Middelfartvej. Når de nye vejbaner er klar hér, fortsætter arbejdet på den sydlige side af vejen.

I samme ombæring bliver fortov og cykelsti flyttet ind langs husmurene ved etageejendommene langs Middelfartvej for at skabe den nødvendige plads til letbanen.

De smukke, gamle platantræer, der kendetegner Middelfartvej, får lov at blive. Men enkelte træer, som er placeret ud for den kommende Bolbro Station, skal flyttes et par meter længere ind mod bygningerne.

Krydset mellem Grønløkkevej og Middelfartvej/Vesterbro bliver ombygget i løbet af perioden, hvilket sandsynligvis kan give en del trængsel i det store lyskryds. Arbejdet fortsætter videre ned ad Vesterbro til efteråret.

Inden da, til sommer, går anlægsarbejdet i gang foran Idrætsparken og ned ad Stadionvej til Hauges Plads. I dén forbindelse bliver Stadionvej ensrettet mod syd – mens der på Højstrupvej bliver opsat et midlertidigt trafiklys, fordi vejen hér bliver indsnævret.

Når anlægsarbejdet er overstået, og de nye vejforløb er færdige, skal der lægges skinner, rejses master og bygges stationer. Bagefter skal den nye Israels Plads foran Idrætsparken og den kommende parkeringsplads på modsatte side af Højstrupvej anlægges.

Når letbanen forventes klar til at køre med passagerer i slutningen af 2020, vil der være to letbanestationer i Bolbro – ved Idrætsparken og på Middelfartvej. Derudover bliver de nærmeste stationer ved Sukkerkogeriet på Vesterbro samt på Rismarksvej tæt ved Højstrupvej.

Foto: Odense Letbane