Den første entreprenør på letbanens arbejde med at flytte veje, fortove og cykelstier er netop udpeget. Det var M.J. Eriksson A/S, der blandt seks bydere tilbød den laveste pris og vandt entreprisen, som begynder på den nordlige del af Ørbækvej i løbet af kort tid.

Odense Letbane går snart i jorden med det første letbanearbejde, som helt bogstaveligt vil bane vej for letbanen – nemlig arbejdet med at flytte veje, fortove og cykelstier – på den 14,4 km lange strækning gennem byen.

Der er tale om et anlægsarbejde, der vil efterlade en otte meter bred bræmme, hvor den kommende transportentreprenør skal lægge skinnerne efterfølgende.

Kontrakten skrives under. Foto: Odense Letbane

I alt seks bydere var prækvalificerede til at byde på den første af i alt syv entrepriser langs strækningen. Det blev entreprenørfirmaet M.J. Eriksson A/S, som fik tildelt arbejdet på først den nordlige del af Ørbækvej fra Munkerisvej og derefter på Nyborgvej. De tilbød den laveste pris på 42.635.000 kroner.

Prisen ligger inden for letbanens afsatte budget til entreprisen. Det glæder adm. direktør Mogens Hagelskær.

– Den første pris på det første vejarbejde viser, at det vil være muligt for os at gennemføre arbejdet med at flytte veje, fortove og cykelstier samt anlægge pladser langs hele ruten inden for budgettets rammer. Samtidig er vi lykkedes med, som tidligere oplyst, at lande prisen for transportsystemet og letbanevognene inden for budgettets samlede rammer. Så nu kan vi med ro i maven begynde at bygge letbanen, siger Mogens Hagelskær.

Som nævnt er arbejdet med at flytte veje, fortove og cykelstier langs de 14,4 km letbanestrækning delt op i syv entrepriser. De kommende entrepriser vil blive udbudt med cirka to måneders mellemrum fremover. Ligeså vil arbejdet starte op med få måneders mellemrum på de syv strækninger, som ruten er delt op i.

M.J. Eriksson A/S forventes at påbegynde arbejdet på den nordlige del af Ørbækvej i løbet af kort tid. I begyndelsen af 2018 vil anlægsarbejdet ind ad Nyborgvej begynde.