M.J. Eriksson A/S skal også stå for arbejdet med at flytte vejbaner, cykelstier og fortove forud for letbanebyggeriet på den anden af i alt syv delstrækninger gennem Odense. Odense Letbane P/S har netop indgået kontrakt nummer to med entreprenørfirmaet på dén del af anlægsarbejdet, der blandt andet omfatter det kommende P-anlæg ved motorvejen.

Odense Letbane skal nu i gang med det arbejde, som helt bogstaveligt skal bane vej for letbanen, nemlig arbejdet med at flytte veje, fortove og cykelstier på strækningen gennem byen. Anlægsarbejdet vil skabe en otte meter bred bræmme, hvor selve letbanen efterfølgende skal anlægges.

Entreprenørfirmaet M.J. Eriksson A/S vandt for nyligt kontrakten på den første del af anlægsarbejdet, på strækningen Ørbækvej Nord-Nyborgvej. Fredag 30. juni kunne repræsentanter for M.J. Eriksson sætte deres navn på endnu en anlægskontrakt – denne gang på strækningen mellem Nyt OUH og Hjallese Station.

M.J. Eriksson vandt entreprisen med en tilbudssum på 26,4 millioner kroner i et udbud, hvor i alt otte prækvalificerede entreprenører afgav tilbud. Prisen glæder Mogens Hagelskær, der er administrerende direktør for Odense Letbane P/S.

– Den er inden for budgettets rammer. Vi har i denne udbudsrunde oplevet en tæt og skarp konkurrence mellem de deltagende bydere, hvor flere lå tæt på M.J. Erikssons vinderpris. Det viser os både, at prisniveauet virker korrekt, samt at der er stor interesse for at få del i letbanearbejdet i Odense. Det er meget glædeligt, og det giver os ro i maven fremadrettet, siger Mogens Hagelskær.

En del af M.J. Erikssons arbejde med at lave nye veje, cykelstier og fortove på strækningen mellem Nyt OUH og Hjallese Station bliver at anlægge det nye, store parkeringsanlæg ved Munkebjergvej. “Parkering Odense Syd”, som anlægget kommer til at hedde, skal fungere som fjernparkering for eksempelvis pendlere og besøgende på Nyt OUH, der kan fortsætte rejsen ind mod byen med letbanen.

Odense Byråds økonomiudvalg besluttede for nyligt, at P-anlægget skal bestå af i alt 791 parkeringspladser, hvoraf de fleste er tæt på letbanestationen, asfalterede og af høj klasse, mens 200 pladser vil være placeret længere ude i periferien og belagt med grus. Der bliver også seks busholdepladser, blandt andet møntet på fjernbusser, og handicap-parkeringspladser samt forskellige servicefaciliteter som videoovervågning, toiletter og venteskur.

M.J. Erikssons arbejde mellem Nyt OUH og Hjallese Station forventes at begynde i slutningen af august og vare frem til maj 2018. Parkering Odense Syd-anlægget forventes anlagt derefter i perioden juli 2019 – december 2019.

Det samlede arbejde med at flytte veje, fortove og cykelstier langs letbanen er delt op i syv entrepriser, hvoraf fem endnu mangler at blive udbudt. De kommende entrepriser vil blive udbudt med cirka to måneders mellemrum, og arbejdet vil starte op efterfølgende.