Som en del af et landsdækkende initiativ for at få flere mennesker med handicap i arbejde i IT-branchen, afholdte Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn i samarbejde med IT-Branchen en minikonference på Odeon i Odense den 5. december.

Der er historisk mange i job i Danmark, og manglen på kvalificeret arbejdskraft er i disse år en af erhvervslivets største bekymringer. Samtidig står mange personer med handicap uden for arbejdsmarkedet. Ifølge tal fra det nationale forsknings- og analysecenter VIVE er det kun en tredjedel af personer med et større selvvurderet handicap, der er i beskæftigelse.

Det skal et landsdækkende initiativ fra Beskæftigelsesministeriet over de kommende tre år rette op på. Den 5. december afholdte Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) for Fyn i samarbejde med IT-Branchen en minikonference, hvor lokale virksomheder og personer med handicap blev inspireret til at skabe en ændring sammen.

“Der er stor mangel på kvalificeret arbejdskraft i dag og særligt inden for IT-Branchen, som er en branche i hastig vækst. Derfor ser vi gode muligheder i at rekruttere personer med handicap til IT-specifikke jobs, da mange personer med handicap har de rette kompetencer til denne type jobs. Vi ønsker at komme fordomme til livs og oplyse virksomheder og borgere med handicap om de mange muligheder, der er for at indgå på arbejdsmarkedet,” siger Erling Møller Nielsen, Formand for RAR Fyn.

Til minikonferencen var der oplæg fra bl.a. Syddansk Universitet og virksomheder inden for IT-branchen, som talte om de behov og potentialer, de ser for at få flere personer med handicap i job.

Minikonferencen er en del af en række lokale og regionale arrangementer i Jobugen, der i 2019, 2020 og 2021 afvikles i uge 49.

Om indsatsen

I november 2018 vedtog en bred aftalekreds i Folketinget at afsætte midler til at få flere mennesker med handicap i arbejde gennem 11 konkrete initiativer. Denne indsats dækker over udvalgte af de initiativer og skal inspirere både virksomheder, ansatte på jobcentre og personer med handicap til sammen at skabe en ændring og få flere personer med handicap i arbejde.

Indsatsen hedder “Med eller uden handicap. Danmark har brug for dygtige mennesker”, og indebærer blandt andet lokale og regionale arrangementer, landsdækkende konferencer og kampagneaktivitet fra november 2019 og frem til 2022.