Undervisningsministeren besøger Tietgen Handelsgymnasium torsdag den 10. august. Ministeren kommer for at få indblik i hvordan lærere og elever arbejder med digitalisering og innovation, der er to vigtige punkter i gymnasiereformen.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA)

Ministeren ankommer til gymnasiet på Elmelundsvej 10 i Bolbro kl. 9.00, hvor hun vil blive budt velkommen af Tietgens direktør Annette Vilhelmsen og rektor på Tietgen Handelsgymnasium Dorthe Wang.

Efterfølgende skal hun høre 3.g-elever fortælle om et innovationsprojekt, de har arbejdet med i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab. Herefter skal ministeren mødes med gymnasiets ledere og undervisere, der vil fortælle, hvordan de arbejder med digitalisering og brug af it i undervisningen. Slutteligt skal ministeren overvære en undervisningstime i faget informatik. Et fag som med gymnasiereformen bliver obligatorisk for alle elever på hhx. Ministeren overværer en 1.g-klasses første informatiktime, og oplever dermed introduktionen til faget.