2,6 millioner kroner har A.P. Møller Fonden bevilget til et 2-årigt projekt, der skal opkvalificere folkeskolernes musiklærere og resultere i endnu bedre musikundervisning til kommunens børn.

“Odense Musikskole fik idéen til projektet, som udspringer af musikskolens eksisterende samarbejde med 9 partnerskabsskoler og er en videreudvikling af den model,” siger musikskoleleder Uffe Most.

Samtlige folkeskoler i Odense Kommune er nu en del af et projekt, som skal opkvalificere en del af skolernes musiklærere og pædagoger og resultere i endnu bedre musikundervisning til eleverne. Odense Musikskole bidrager med erfarne lærerkræfter, hvor undervisernes musikfaglige kompetencer kommer i spil i samarbejdet med folkeskolelærernes og pædagogernes kompetencer fra skoleundervisningen.

Musik skaber fællesskab
Projektet strækker sig over 2 år, og deltagere fra kommunens folkeskoler og musikskole kommer igennem et halvårligt uddannelsesforløb med kursus og fælles sparring omkring planlægning og udførelse af undervisning.

I efteråret 2017 er det Højmeskolen, Ubberud Skole, Rasmus Rask Skolen, Korup Skole, Tarup Skole, Sanderumskolen, Paarup Skole og Tingløkkeskolen, der som de første skoler skal gennemgå forløbet.

UCL Syd står for selve kursusforløbet, som starter den 22. august. Kursisterne organiseres i små selvstændige teams, der skal planlægge og udføre undervisningen hjemme på folkeskolerne i deres egne klasser. Det bliver således et helt praksisnært forløb, hvor lærerne hele tiden sideløbende med kursus og uddannelse arbejder med konkret undervisning på deres egen skole.

I alt 10 lærere fra Odense Musikskole deltager i projektet og indgår som co-teacher i hvert skoleteam. Musikskolens lærere bidrager med deres erfaringer og musikfaglige kompetencer og forventer også at få stort udbytte af forløbet i mødet med kollegaer og elever i folkeskolen.

Projektet taler ind i en kommunal strategi, hvor der lægges stor vægt på fx inklusion og udvikling af sprog. Som skoleleder Marianne Ubbe fra Sanderumskolen udtaler: “Når vi har musik på skemaet, er alle med i fællesskabet.”

 

Odense Musikskole. Foto: Ard Jongsma 
Odense Musikskole. Foto: Ard Jongsma
Odense Musikskole. Foto: Ard Jongsma