Musik er meget mere end bare underholdning. Og især i arbejdet med mennesker med demens kan musikken bruges som et fagligt redskab til eksempelvis at lette og forbedre relationen mellem medarbejdere og plejecenterbeboere. På Herluf Trolle Plejecenter i Odense er der gode erfaringer med at anvende musikken som et fagligt redskab, og seks medarbejdere skal nu uddannes som musikambassadører.

Foto: Odense Kommune

På Herluf Trolle Plejecenter i Odense har de siden den 1. august i år haft en universitetsuddannet musikterapeut ansat. Musikterapeuten er ansat for et år, og hendes vigtigste opgave er gennem musikken at skabe nye relationer til beboerne, vække minder hvis indhold efterfølgende kan bruges af personalet i samarbejdet med og plejen af beboerne og at skabe en endnu bedre hverdag for beboerne på plejecentret.

Musikresultaterne på Herluf Trolle Plejecenter er gode, og seks medarbejdere på plejecentret skal nu i oplæring hos musikterapeuten for selv at kunne bruge musikken aktivt i det faglige arbejde med beboerne.