Elmelund Skov er en vigtig brik for fremtidens drikkevand

Torsdag den 1. september 2016 underskrev Naturstyrelsen, VandCenter Syd og Odense Kommune en ny samarbejdsaftale, der skal sikre rener grundvand, øge naturen i byen og give odenseanerne en skov til leg og læring. Mange fordele kommer ud af dette projekt.

Torsdag den 1. september underskrev by- og kulturrådmand Jane Jegind en ny aftale sammen med Naturstyrelsen og VandCenter Syd. Den giver en ramme for at udbygge Elmelund Skov de næste mange år.
Indtil videre har samarbejdet resulteret i opkøb af jord og plantning af halvdelen af projektområdet på 740 ha.

“Jeg var med til at plante nogle af træerne, da vi fejrede den første del af Elmelund Skov i foråret 2014. Det er et vigtigt samarbejde, som vi nu fortsætter med en ny aftale. Jeg er glad for at skrive under på vegne af Odense Kommune, fordi vi med den nye samarbejdsaftale sikrer grundvandet samtidigt med, at vi kan øge mængden af natur til glæde for odenseanerne”  siger by- og kulturrådmand Jane Jegind.

Fakta
– Projektets formål er at beskytte drikkevandet til VandCenter Syds kildeplads samt at udvide det statslige og kommunale skov- og naturområde kaldet Elmelund Skov i Odense Kommune.

– Under markerne i og omkring Elmelund ligger det grundvandsmagasin, hvorfra der på længere sigt blive indvundet op til 3 mio. m3 grundvand om året. Det svarer til en tredjedel af forsyningen til borgerne i Odense.

– Den bedste måde at beskytte grundvandet på, er ved at plante skov. Hvor der vokser skov, bliver der nemlig ikke sprøjtet med gift.

– Projektområdet omfatter i alt ca. 740 ha. Inden for projektområdet har Naturstyrelsens allerede etablerede skovarealer på ca. 270 ha og Odense Kommune på ca. 80 ha.

– Den nye samarbejdsaftale åbner for muligheden at udvide skoven med 140 ha.