Den 1. november frigives en markant billigere behandling af smitsom leverbetændelse – Hepatitis C. Personer, der tidligere har fået konstateret hepatitis C eller har mistanke om at kunne have sygdommen, bør gå til lægen, så de kan få gavn af den nye behandling, hvis de er smittede. Den dag behandlingen frigives, mødes over 100 eksperter, fagpersoner og patientforeninger i Odense for at diskutere, hvordan man bedst kan udrydde Hepatitis C i Danmark.

Den 1. november frigives en ny og markant billigere behandling af Hepatitis C i Danmark. Hvor behandlingen på grund af prisen tidligere kun blev tilbudt udvalgte patienter, kan alle smittede nu slippe af med deres sygdom.

I Danmark mener man, at der er mellem 15.000 – 20.000 mennesker med kronisk hepatitis C, hvoraf kun halvdelen på nuværende tidspunkt har fået stillet diagnosen. Hepatitis C smitter via blod, og ubehandlet kan leverbetændelsen langsomt nedbryde leveren og i sidste ende slå bæreren ihjel.

Den dag hvor behandlingen frigives, mødes over 100 eksperter, fagpersoner og patientforeninger i Odense for at diskutere, hvordan Danmark bedst og hurtigst kommer i gang med at udrydde smitsom leverbetændelse.

– Det er en stor dag, når behandlingen frigives til alle. Nu kan vi endelig slutte os til resten af Europa og arbejde målrettet på at finde og behandle alle hepatitis C-smittede herhjemme. Lykkes det, kan vi forhindre at flere bliver smittede, samtidig med at vi kan forebygge senfølger som skrumpelever og levercancer hos dem, der allerede har sygdommen, fortæller læge Anne Øvrehus fra OUH Odense Universitetshospital, som sammen med overlæge Britta Tarp fra Regionshospitalet Silkeborg har arrangeret den landsdækkende konference.

Danmark har indtil nu ikke kunnet leve op til WHO`s ambitiøse strategi om at udrydde sygdommen inden 2030. Medicinrådets beslutning om at frigive den nye, billigere medicin betyder, at Danmark nu for alvor kan kaste sig ind i kampen mod hepatitis C.

– Vi håber mødet i Odense bliver et afsæt for en ny æra inden for dansk hepatitis C-behandling. Skal vi udrydde sygdommen, bliver vi imidlertid nødt til at arbejde sammen på tværs af sektorerne, så for eksempel sygehusets læger samarbejder med kommunernes stofbehandlingscentre om at opspore brugere, der måske har sygdommen uden at vide det. Vi er godt i gang rundt omkring, men håber, at vores forestående møde vil styrke samarbejdet på tværs af Danmark og dermed danne grundlag for en national indsats. Vi har en unik mulighed for at udrydde en potentielt dødelig sygdom, og den skal vi udnytte, siger overlæge Britta Tarp.

Er du nuværende eller tidligere stofbruger med brug af nåle, har du tidligere fået konstateret hepatitis C, eller har du mistanke om, at du kan have sygdommen, kan du kontakte din egen læge for at blive testet og derefter henvist til behandling.

FAKTA
Om sygdommen:
Hepatitis C er en virussygdom, der smitter via blod. Ubehandlet kan den langsomt ødelægge leveren, og infektionen i sig selv kan give ubehagelige symptomer. I Danmark lever mellem 15-20.000 med sygdommen, som især er udbredt blandt personer, der bruger stoffer. Indtil for få år siden var hepatitis C en kronisk sygdom, man levede med resten af livet, men i dag findes der behandling, der kan helbrede sygdommen hos 95 % af de smittede. Denne såkaldte DAA-behandling (Direct Acting Antivirals) er blevet markant billigere, og derfor frigiver medicinrådet den fra den 1. november til brug for alle smittede.

Om mødet:
Hepatitis C blandt stofbrugere – forebyggelse, opsporing, “linkage to care” og behandling.

Mødet finder sted torsdag den 1. november 2018 fra kl. 10.00 – 19.00 på First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C.

Mødet henvender sig til læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale inden for infektionsmedicin, hepatologi, eller klinisk arbejde med udsatte grupper ved eksempelvis misbrugscentre, sundhedsklinikker, fixerum, fængsler, væresteder, eller flygtningecentre.

Mødet er støttet og supporteret af Abbvie, men de har ikke haft indflydelse på programmet.

Den 1. november frigives en ny og markant billigere behandling af Hepatitis C i Danmark. Hvor behandlingen på grund af prisen tidligere kun blev tilbudt udvalgte patienter, kan alle smittede nu slippe af med deres sygdom. Foto: ABW