En ny E20-komité skal fortsætte kampen for en udvidelse af den fynske motorvej syd om Odense på Fyn og fastholde presset for at sikre, at den besluttede udvidelse på Vestfyn sættes hurtigt i gang. Komitéen får et landsdækkende sigte, fordi E20 er en hovedfærdselsåre i den danske infrastruktur mellem Øst- og Vestdanmark.

Foto: ABW

I september 2017 nåede regeringen og Dansk Folkeparti til enighed om udvidelsen af en del af den Vestfynske motorvej fra Odense V til Nr. Aaby. Beslutningen har vakt glæde hos alle, der bruger den fynske motorvej dagligt samt som forbindelsesled mellem Øst- og Vestdanmark. Det ændrer dog ikke ved, at man med regeringens bebudede udvidelse desværre kun når halvt i mål. Den mest trafikerede motorvejsstrækning over Fyn syd om Odense bør naturligvis også udvides og tages i betragtning i kommende infrastrukturbeslutninger. Dette har Folketinget også allerede erkendt, da de besluttede en anlægslov for strækningen tilbage i 2013. Dertil kommer også en udvidelse af strækningen på Østfyn.

En ny E20-komite med repræsentanter fra erhvervsliv, interesseorganisationer og politikere vil derfor beholde arbejdshandskerne på og fastholde presset for en generel udvidelse af E20 hurtigst muligt.

– Vi er meget glade for, at der kommer en udvidelse af motorvejen på Vestfyn til tre spor, men desværre er vi kun halvt i mål. Næste skridt er strækningen syd om Odense, hvor der også er massive trængselsproblemer. Hele Danmark har brug for, at der findes en fremtidssikret og bæredygtig løsning på E20 hele vejen hen over Fyn. Det er en hovedfærdselsåre, der binder Øst- og Vestdanmark sammen. Vi kan frygte, at den resterende strækning syd om Odense bliver ”glemt” i fremtidige infrastrukturprioriteringer. Det skal vi gøre alt for at undgå, siger administrerende direktør i ITD, Carina Christensen, der er udpeget formand for E20-komiteen.

Komitéen får et landsdækkende sigte, fordi E20 er en hovedfærdselsåre i det danske motorvejsnet. Ikke mindre end 84 procent af personbiltrafikken og 94 procent af al lastbiltrafik mellem Øst- og Vestdanmark kører på E20. Hvis man sammenligner udvidelsen af E20 med andre motorvejsudvidelser, hvor der er besluttet en anlægslov, så ligger E20 helt i top på grund af den store trængsel.

– Køerne, trængslen og forsinkelserne på E20 er et nationalt problem, fordi den fynske motorvej binder landet sammen. En tilsandet fynsk motorvej hæmmer simpelthen væksten, og derfor skal vi have etablereret det tredje spor, så trafikken kan glide uden køer og ulykker, siger Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel.

Samtlige fynske borgmestre står bag nedsættelsen af en E20-komité, der skal kæmpe for en udvidelse af motorvejen mellem Odense V og Odense SØ, så der er tre spor hele vejen fra Middelfart og syd om den fynske hovedstad.

– Etableringen af det tredje spor på E20 har topprioritet, og derfor står vi fynske kommuner også skulder ved skulder i denne sag. Jeg forventer, at den nye komité vil hjælpe os med at overbevise Folketinget om, at pengene skal findes hurtigst muligt, siger borgmester i Assens, Søren Steen Andersen.

Også i Region Syddanmark er der opbakning til den nye E20-komité.

– Det er meget positivt, at regeringen og et folketingsflertal har besluttet, at Danmark omsider får det tredje spor på Vestfyn. Nu håber vi, at der også bliver set på strækningen syd om Odense, som er ligeså trafikalt belastet, siger regionsrådsformand Stephanie Lose.

E20-komitéen vil løbende gå i dialog med de folkevalgte på Christiansborg og deres embedsfolk og samtidig få udarbejdet materiale, som kan understøtte det videre arbejde.

E20 Komiteens sammensætning:

Carina Christensen (Formand)
Direktør ITD

Søren Steen Andersen
Borgmester Assens Kommune

Michael Svane
Branchedirektør DI Transport

Johannes Lundsfryd
Borgmester Middelfart Kommune

Claus Jensen
Formand CO-industri

Peter Rahbæk Juel
Borgmester Odense Kommune

Jesper Arkil
Direktør Arkil Holding A/S

Kenneth Muhs
Borgmester Nyborg Kommune

Keld Højgaard Kristensen
Transport Manager Arla Foods

Jacob Bjerregaard
Borgmester Fredericia Kommune

Torben Block Nielsen
Direktør Spæncom

Stephanie Lohse
Regionsformand i Region Syddanmark

Poul Henrik Schou
Direktør Poul Schou A/S

Ib Andersen
Direktør Alex Andersen Ølund A/S

Carsten Hyldborg Jensen
Direktør Fynbus

Per Christensen
Forbundsformand 3F